เปิดสังคม “มดกองทัพ” แมลงที่มีทั้ง “ทหาร-คนงาน-ราชินี” และมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองชัดเจน

ไม่เพียงมนุษย์เท่านั้นที่มีระบบสังคมซับซ้อน และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของหน่วยต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน (คิดว่างั้นนะ!?) แต่ในสังคมของสัตว์เองก็ยังมีการแบ่งชนชั้นและตำแหน่งหน้าที่ในสังคมของตัวเองเช่นกัน อย่างเช่นเจ้า มดกองทัพ (Army ant) แมลงที่มีทั้ง “ทหาร-คนงาน-ราชินี” แต่ไม่เคยทำงานข้ามบทบาทของกันและกัน

มดกองทัพ (Army ant) เป็นแมลงที่ถิ่นกำเนิดในบริเวณป่าดิบของอเมริกาใต้ และมีระบบสังคมชั้นสูงเช่นเดียวกับมดชนิดอื่น โยในฝูงของมันจะมีราชินีมดเป็นผู้ปกครอง และให้กำเนิดมดที่จะโตมามีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันเช่น มดงานที่ทำหน้าที่ดูแลไข่ ตัวอ่อน และราชินี รวมทั้งทำงานเบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่นการลาดตระเวนหาที่อยู่

ส่วนมดทหารทำหน้าที่ออกล่าร่วมกับมดงาน โดยใช้เขี้ยวขนาดใหญ่ยึดเหยื่อให้อยู่กับที่ เพื่อให้มดงานแยกชิ้นส่วนของเหยื่อ และมีงานหลักคือการป้องกันการโจมตีจากศัตรูขนาดใหญ่ เพราะมดประเภทนี้สามารถกัดได้อย่างรุนแรง

นอกจากนี้พวกมดกองทัพยังไม่มีรังที่แน่นอน เพราะพวกมันจะอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อหาอาหารและดูแลตัวอ่อน ก่อนจะย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ที่มีอาหารสมบูรณ์กว่า เพื่อทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปอย่างเคร่งครัด จึงทำให้สังคมของมดกองทัพรวมทั้งมดชนิดอื่นมันความเป็นระเบียบสูงมาก เพราะพวกมันล้วนแต่ทำตามบทบาทหน้าที่ของตัวเอง

keyboard_arrow_up