เสร็จพ.ย.64 ขยาย4 เลน ถนนสุขุมวิท ”ตราด-หาดเล็ก” วิ่งฉิ่วตลอดสาย 89 กม.

เสร็จพ.ย.64 ขยาย4 เลน ถนนสุขุมวิท ”ตราด-หาดเล็ก” วิ่งฉิ่วตลอดสาย 89 กม.
0
16 ส.ค. 64

ถนนสุขุมวิท กรมทางหลวงเร่งขยาย 4 เลน ถนนสุขุมวิท (ทล. 3) สายตราด – หาดเล็กช่วงสุดท้ายระยะทาง 23.4 กม.วงเงินกว่า 985 ล้านบาท คืบหน้ากว่า 85% คาดเสร็จ พ.ย. 64 ทำให้โครงข่ายสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง 89 กม. รองรับตัวเมืองขยาย หนุนอีอีซี และท่องเที่ยว เชื่อมประตูการค้าชายแดน กัมพูชา
รายงานข่าวจากกรมทางแหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สาย ตราด – หาดเล็ก จ.ตราด ระยะทางรวม 89 กิโลเมตร โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการก่อสร้าวแล้วเสร็จ ระยะทางรวม 65.550 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างช่วงสุดท้าย ตอน ทางแยกเข้า ต.ไม้รูด - บ.คลองจาก ระยะทางประมาณ 23.450 กิโลเมตร โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564 เพื่อให้โครงข่ายสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง

โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สาย ตราด - หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้า ต.ไม้รูด - บ.คลองจาก มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.454+390 (กม.เก่า กม.55+300) – กม.477+840 (กม.เก่า กม.78+750 ) ระยะทางประมาณ 23.450 กิโลเมตร เส้นทางผ่านพื้นที่อำเภอเมืองตราด และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทาง Asphalt Concrete Surface กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอีก 7 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 11 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 985,471,490 บาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 85% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤศจิกายน 2564 นี้

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด สนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) รองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ไขปัญหาการจราจร เนื่องจากจังหวัดตราดได้รับการจัดตั้งให้พัฒนาเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก รวมถึงช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศและเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็ก ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

Powered by Positioning

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ