บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี บทสวดบูชา พร้อมของถวาย สวดอย่างไรให้ได้ผลดี

8 ก.ค. 67

บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี อีกหนึ่งเทพในศาสนาฮินดู ที่ผู้คนนิยมเดินทางไปสักการะ รวมบทสวดบูชา พร้อมของถวาย สวดอย่างไรให้ได้ผลดี!

พระแม่อุมาเทวี เป็นอีกหนึ่งเทพในศาสนาฮินดู ที่ผู้คนนิยมเดินทางไปสักการะ เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยปัดเป่าความชั่วร้าย เป็นเทวีแห่งความมีอำนาจ ความมีบารมี และวาสนา เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้บูชาประแม่อุมาเทวีเป็นประจำ จะทำให้ชีวิตสงบสุขร่มเย็น อีกทั้งยังเชื่อกันว่าเป็นเทวีแห่งผู้หญิง ที่ทำให้ผู้คนสมปราถนาเรื่องความรัก

วันนี้ Amarin Horoscope ได้รวบรวมบทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี บทสวดบูชา พร้อมของถวาย สวดอย่างไรให้ได้ผลดี สำหรับผู้ที่อยากบูชาพระแม่อุมาเทวี เนื่องด้วยพิธีบูชาองค์พระแม่อุมาเทวี ที่ในปี 2567 นี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม

วิธีเตรียมของไหว้พระแม่อุมาเทวี

  1. โต๊ะหรือแท่นบูชา : เมื่อถึงเวลาที่ดี ฤกษ์ที่เหมาะสม การไหว้บูชาพระแม่อุมาเทวี ควรใช้โต๊ะหรือแท่นบูชา ที่มีผ้าปูรองด้วยสีขาว, สีทอง, สีแดง หรือสีเงิน หากไม่มีผ้าปูรอง สามารถใช้สีดังกล่าวทาทับโต๊ะหรือแท่นบูชาแทนได้
  2. ธูป หรือกำยานหอม : ธูปหอมหรือกำยานที่ใช้จุด มีจำนวนทีต่างกันไป หากไว้ขอพรเพียงอย่างเดียว ใช้จุด 9 ดอก หากต้องการบวงสรวงใช้ 16 ดอก หากต้องการบนบานใช้ 39 ดอก
  3. ดอกไม้ : ดอกไม้ที่มีสีเหลือ สีแดง หรือสีชมพู ทั้งหมด 8 ดอก สามารถใช้ได้ทั้งดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ ดอกบัว หรือดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มีสีดังกล่าว
  4. อาหารถวาย : อาหารที่นำมาถวาย ควรเป็นขมหรืออาหารที่มีรสชาติมัน ไม่มีกลิ่นแรง สามารถนำขนมโมทกะ หรือขนมลาดู (ขนมชนิดเดียวกับที่ถวายพระพิฆเนศ) ตลอดจนผลไม้และธัญพืชทุกชนิดมาถวายได้ *ห้ามถวายสิ่งที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ หรือขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบ*
  5. น้ำดื่ม : สามารถถวายได้ทั้งน้ำเปล่า, น้ำแดง, นม หรือน้ำอ้อย โดยเลือกถวายอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

วิธีสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี
ในการเริ่มต้นสวดบูชาพระแม่อุมาเทวีนั้น ต้องเริ่มด้วยการสวดบูชาพระพิฆเนศก่อน แล้วจึงเริ่มสวดบูชาพระแม่อุมาเทวีตาม หรือใครสะดวกใช้วิธี สวดคาถาบูชาพระแม่อุมาเทวีทั้ง 3 ปาง รวมกันก็ได้ เมื่อสวดจบ ให้อธฺษฐานขอพร แล้วจึงนำถาดของถวายกลับเข้าไปทำพิธีต่อไป

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3 ครั้ง)

บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี
โอม ไจ มาตา ดี (สามจบ)
โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา (สามจบ)
โอม ศรี มหา อุมาเทวะไย นะมะห์ (สามจบ)

โอม โรคา นะเศษา นะปะหัมสิตุษฎา
รุษตาตุกามาน สะกะลา นะภีษะตาน
ตะวามา ศะริตานาม นะวิปัน นะรานาม
ตะวามา ศะริตายา ศะระยะตาม ประยันติ (หนึ่งจบ)

คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา
โอม โรคานา เศษานะปะฮัมสิดุษฎารุษตาตุกะมาน
สะกะลานาภีษะตานตวามา ศะริตานาม นาวิปันนรานามตวามา
ศะริตาฮาทยา ศรยาตาม ประยานติฯ

บทขอพรพระแม่อุมา
โอม โรคานนะเศษานะปะหัมสิ
ดุษฏา รุษฏา ตุ กามานสะกะลานะภีษะฏาน
ตะวามาศรีตานาม นะ วิปันนะรานาม
ตะวามาศรีตา หยา ศระยะตาม ปะระยานติ

 

สถานที่ไหว้พระแม่อุมาเทวี

  • วัดแขก สีลม หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
  • เทวาลัยพระศรีมหากาลี พุทธมณฑลสาย 3
  • วิหารพระแม่กาลี พัทยา จ.ชลบุรี
  • วัดเทพมณเฑียร ถนนรัตนโกสินทร์ จ.เชียงใหม่

 

นอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่า หลังจากการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวีแล้ว ใครที่ต้องการเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้น ต้องการให้พรที่ขอประสบความสำเร็จดังใจนึก ควรที่จะงดเว้นอาหารที่มีส่วนประกอบจากเนื้อสัตว์ ถือศีล กินมังสวิรัติ ทั้งก่อนและหลังไหว้ ทั้งนี้การกราบไหว้บูชาในศาสนาใดก็ตาม เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

 

ที่มา : สยามคเนศ (siamganesh.com)

Powered by amarintv

ดูดวง คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด