ยาดมโป้ยเซียน

เอาใจคนรักสวน ! เทคนิคดูแลสวนช่วงฤดูฝน

เอาใจคนรักสวน ! เทคนิคดูแลสวนช่วงฤดูฝน
0
8 ก.ค. 64

หลายๆ คนชื่นชอบฤดูฝน เพราะมีบรรยากาศสดชื่นเย็นสบาย ต้นไม้ในสวนได้รับนํ้าอย่างเต็มที่ แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเฉอะแฉะที่มาพร้อมกับน้ำฝน ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกสบายหลายอย่าง โดยเฉพาะเมื่อฝนตกในปริมาณมากก็อาจทําให้บางพื้นที่เกิดปัญหานํ้าท่วมขังรอระบายรวมถึงต้นไม้ในสวนสวยที่ดูแลมาอย่างดีอาจเกิดความเสียหาย บ้านและสวนจึงได้นําเทคนิคดูแลสวนช่วงฤดูฝนมาฝากกัน


ปัญหาของคนรักสวนที่มักประสบกันในช่วงฤดูฝนก็คือต้นไม้มีอาการรากเน่าเฉาตายเนื่องจากน้ำขังเป็นเวลานาน วัชพืชจะโตเร็วเป็นพิเศษ แย่งทั้งแสงแดดและอาหารทําให้ต้นไม้อ่อนแอ เราจึงต้องรักษาให้สวนของเราสวยอยู่เสมอด้วย
ด้วยการหมั่นกําจัดวัชพืชทิ้งอย่างสมํ่าเสมอ


รวมไปถึงการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ควรทําก่อนเข้าฤดูฝน เพราะต้นไม้จะแตกยอดใหม่อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับน้ําฝน วิธีนี้จะช่วยเปิดช่องแสงให้บริเวณโคนต้นไม่ชื้นแฉะหรือเป็นบ่อเกิดของเชื้อรา โรค และแมลง อีกทั้งหากกิ่งทึบมากเกินไป เมื่อฝนตกหนักหรือเกิดพายุลมกระโชกแรงอาจทําให้กิ่งไม้ฉีกขาดและหัก จนเกิดอันตรายต่อตัวบ้านหรือสมาชิกในบ้านได้


สําหรับต้นไม้ที่ปลูกใหม่ควรคํ้ายันให้ดี โดยเฉพาะไม้ต้นขุดล้อมซึ่งอาจยังไม่มีรากยึดเกาะดินช่วยพยุงลําต้นด้วยตัวเองหากโดนลมฝนแรงๆ ต้นไม้จะโอนเอนตามลม ระบบรากอาจเสียหาย ทําให้ต้นไม้ชะงักการเจริญเติบโตได้


Powered by บ้านและสวน

วิดีโอแนะนำ

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ