ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

7 มิ.ย. 67

TOYOTA บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีในโครงการ “โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2024”

โดยในทุกปี ทางโตโยต้าได้สนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ ด้วยการคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น และหลายปีที่ผ่านมาเยาวชนไทยก็สามารถคว้ารางวัลระดับโลก และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้รวมทั้งสิ้นถึง 43 รางวัล ซึ่งรางวัลนี้สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลงานใน portfolio สมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นเกียรติคุณติดตัวต่อไปได้

TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

หลังจากการประกาศรางวัล โตโยต้าจะนำผลงานน้องๆ จำนวน 30 ผลงาน ไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม เพื่อให้ผลงานของเยาวชนไทย ได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และสร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องๆ เยาวชนไทยอีกด้วย”

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แก่โครงการฯ และเยาวชนไทย ที่ได้รับพระราชทานพระวโรกาสจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2024 ในระดับประเทศ

เยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของทั้ง 3 รุ่น ในส่วนของทางโครงการฯ จะมอบทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา เป็นรางวัลชมเชย อีก 7 รางวัล ในทุกรุ่นการแข่งขัน

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี “รถยนต์ในฝัน” โครงการ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2024”

รุ่นระดับอายุไม่เกิน 8 ปี

TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

รางวัลชนะเลิศ : ผลงานชื่อ “รถโลกหอม”
ด.ญ. ณกัญญา คงรักษาคุณ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จ.กรุงเทพฯ / สถาบันสอนศิลปะบ้านสีโป้ว สตูดิโอ สาขาจุฬาสามย่าน

TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: ผลงานชื่อ “รถต้นไม้”
ด.ญ. ชณัญชิฎา ชีวกานนท์
โรงเรียนกวงฮั่ว จังหวัดระยอง / สถาบันสอนศิลปะบ้านสีโป้ว สตูดิโอ สาขาชลบุรี

TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2: ผลงานชื่อ "รถจรวดช่วยชีวิต"
ด.ช. ธชย บุญปัญญาธนาชัย
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม จังหวัด กรุงเทพฯ

รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี

TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

รางวัลชนะเลิศ : ผลงานชื่อ “Lunch Car for Children”
ด.ญ. วริศรา สัมฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: ผลงานชื่อ “รถพลังงานแสงอาทิตย์”
ด.ช. ปรเมศวร์ ฮดฤาชา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดเลย สถาบันสอนศิลปะบ้านสีโป้ว สตูดิโอ สาขาเลย

TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2: ผลงานชื่อ “Nature Car”
ด.ญ. เกศชฎาพร คุ้มบ้าน
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี

รุ่นระดับอายุ 12-15 ปี

TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

รางวัลชนะเลิศ : ผลงานชื่อ “รถตะเพียนกู้ภัยพลังงานสะอาด”
ด.ญ. ชวิศา ปาละมะ
Global Indian International School จังหวัดปทุมธานี

TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: ผลงานชื่อ “รถไฟทางน้ำ พิทักษ์ความยากไร้”
ด.ญ. ศิชาพร นิ่มปาน
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2: ผลงานชื่อ “Little Whale”
นางสาว สโรชา การจนารักพงค์
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest” เป็นโครงการประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก จัดขึ้นในวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ให้เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง ภายใต้หัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” ให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

TOYOTA Dream Car Art Contest 2024TOYOTA Dream Car Art Contest 2024

advertisement

Powered by อมรินทร์ นิวส์ - ยานยนต์

ข่าวยอดนิยม