ซูบารุ แจงยุติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย เน้นทำตลาดนำเข้า

30 พ.ค. 67

Subaru ตัน จง อินเตอร์เนชั่นแนล (TCIL) และซูบารุ คอร์ปเปอรเรชั่น ประกาศการตัดสินใจรองรับอนาคตที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเกิดใหม่ ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป รถที่จำหน่ายในตลาประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และกัมพูชา จะเปลี่ยนไปจำหน่ายรถนำเข้า หรือ Complete Build Up (“CBU”) จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาดเช่นประเทศไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้ ทั้งนี้จะหยุดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยถาวร โดยจะทำการผลิต Forester รุ่นปัจจุบัน ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2567

สำหรับตลาดประเทศไทย ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ซูบารุแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ยังคงยืนยันในการดูแลเจ้าของรถซูบารุทุกคนในประเทศไทยผ่านบริการไว้วางใจได้ของตัวแทนจำหน่ายซูบารุในประเทศไทย ไม่ว่าการดูแลลูกค้าด้านบริการหลังการขาย ความพร้อมของอะไหล่ และมาตรฐานการรับประกันตัวรถ จะยังเป็นคุณภาพเดียวกันกับปัจจุบันแม้จะเปลี่ยนไปจำหน่ายรถรุ่นใหม่ๆ ที่นำเข้าโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นก็ตาม

343841865_639238944713705_738

advertisement

Powered by อมรินทร์ นิวส์ - ยานยนต์

ข่าวยอดนิยม