เปิดอบรมฟรี เสริมความรู้ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ วันเสาร์-อาทิตย์

26 พ.ค. 67

บริดจสโตน จับมือ กรมการขนส่งทางบก สานต่อ “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ (Bridgestone Driving License Program)” ในปี พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 3 รอบ 3 รุ่น และเชิญชวนผู้ที่ขับรถยนต์เป็นแต่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ เข้าอบรมฟรี! รับสมัครจำนวนจำกัด ในวันเสาร์และอาทิตย์ พร้อมรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีหากผ่านการทดสอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนมารยาทในการขับรถ รวมถึงเทคนิคการขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่หน้าใหม่ให้มีคุณภาพ มีวินัยจราจร และใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

Bridgestone Driving License Program

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 3 รอบ 3 รุ่น ณ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร ได้แก่ รอบที่ 1 รุ่นที่ 384 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567, รอบที่ 2 รุ่นที่ 385 วันที่ 14-15 กันยายน 2567 และ รอบที่ 3 รุ่นที่ 386 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแต่ละรอบจะใช้ระยะเวลาในการอบรมรวม 2 วันทั้งภาคทฤษฎี ทั้งมารยาทในการขับรถยนต์ และเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ในวันเสาร์ และภาคปฏิบัติ ในวันอาทิตย์

bst

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และสอบถามรายละเอียด การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร โทร. 02-271-8426 หรือ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-636-1505-32 ต่อ 3275, 2387หรือทาง https://www.bridgestone.co.th/th/why-bridgestone/road-safety/driving-license-passenger โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองเท่านั้นที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร อาคาร 4 ชั้น 2 ในวันและเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

advertisement

Powered by อมรินทร์ นิวส์ - ยานยนต์

ข่าวยอดนิยม