รู้จัก "โนโรไวรัส" อาการป่วย-สถานที่เสี่ยง หมอเตือนระบาดช่วง 1-2 เดือนนี้

22 ม.ค. 67

เตือน! โนโรไวรัส (Norovirus) ระบาดในช่วง 2 เดือนนี้ อาการคล้ายอาหารเป็นพิษ คลื่นไส้ อาเจียน สถานที่เสี่ยง โรงเรียนหรือที่รวมตัวคนหมู่มาก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า

"โนโรไวรัส (Norovirus) เป็นสาเหตุให้เกิดอาเจียนและท้องเสีย พบมากขณะนี้
ยง ภู่วรวรรณ
ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์
22 มกราคม 2567

ในช่วงฤดูหนาว ต่อฤดูร้อนจะมีการระบาดของโรคอุจจาระร่วงคล้ายอาหารเป็นพิษ มีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสีย ที่มีสาเหตุมาจากโนโรไวรัส พบได้มากขณะนี้ บางรายอาจเป็นรุนแรงถึงต้องนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือ

การระบาดอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในเดือน 2 เดือนนี้ มักจะเกิดในโรงเรียน หรือสถานที่ที่มีคนอยู่กันเป็นหมู่มาก เช่นโรงงาน หรือแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งในเรือสำราญ

เชื้อไวรัสนี้ ไม่มีเปลือกหุ้ม จึงมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมสูง และทนต่อสารเคมีฆ่าเชื้อต่างๆ ได้มาก
การป้องกันจะต้องรักษาความสะอาด รับประทานอาหารที่สุด ใหม่เสมอ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

ในกรณีที่สงสัยหรือมีการระบาด การตรวจเชื้อจากอุจจาระ จะสามารถบอกได้เป็นอย่างดี ทางศูนย์ยินดีที่จะ ตรวจวินิจฉัยให้ โดยเฉพาะที่มีการระบาด เพื่อการบริการ โดยส่งอุจจาระ หรือ ป้ายจากที่อาเจียน และจะบอกผลให้ภายใน 24 ชั่วโมง

หลังจากรับตัวอย่าง ติดต่อมาได้ที่ 02 256 5324, 02 256 4929 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่จะขอเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ไวรัส สำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อนำไปศึกษาต่อในเชิงลึกต่อไป"

advertisement

Powered by สุขภาพและความงาม

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด