คินน์ เวิลด์ไวด์ จับมือ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ หนุนคนไทยตรวจสุขภาพ ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

29 มิ.ย. 66

บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ “คินน์” (KINN) ผู้นำโภชนเภสัช จับมือ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ หนุนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและตรวจสุขภาพเป็นประจำ จากล่าสุดที่มีคนไทยเพียง 2% ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ ด้วยการสานต่อแคมเปญ “Nutraceutical Trend in Perfect Health โภชนเภสัช เทรนด์ใหม่ของการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนยุคดิจิทัล” เผยสถิติยอดคอเลสเตอรอลสูงในคนไทยยังพุ่ง ต้นเหตุป่วยเป็นโรคติดต่อไม่รุนแรงภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทยสูงเป็นอันดับหนึ่ง พบครอบครัวไทยกว่า 84,000 ครัวเรือน รับประทานอาหารกระตุ้นคอเลสเตอรอลสูงสุด 7 วันต่อสัปดาห์ เสี่ยงก่อโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอายุ 30-70 ปี

1

นางสาวศิริพร อริยพุทธรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ผู้นำด้านโภชนเภสัช เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU ) ร่วมกับ โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลในเครือ Principal Healthcare สานต่อแคมเปญ “Nutraceutical Trend in Perfect Health โภชนเภสัช เทรนด์ใหม่ของการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนยุคดิจิทัล” นับเป็นการผนึกกำลังของผู้นำโภชนเภสัชกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ เพื่อเดินหน้าสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อสนับสนุนผลักดันให้คนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจสุขภาพมั่นตรวจเช็คสุขภาพอยู่เสมอ ซึ่งพบว่าประชากรไทยประมาณ 2% เท่านั้นที่ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และมีคนไทยเกือบ 60% ที่คิดว่าตนเองมีสุขภาพที่ดี ซึ่งพฤติกรรมนี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสะสมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นแคมเปญที่ คินน์ร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ฯ จึงสนับสนุนให้คนไทยห่างไกลโรคนำไปสู่ “สังคมสุขภาพดี อายุยืน” ลดปัญหา “สังคมอายุยืนแต่อุดมด้วยโรค” และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ผลักดัน แบรนด์ KINN โภชนเภสัช ตัวช่วยดูแลสุขภาพเชิงป้องกันสำหรับคนทำงานและผู้สูงอายุ ซึ่งสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี

2

อย่างไรก็ดี โรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง หรือ Non Communicable Diseases (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศ ซึ่งสาเหตุมีส่วนมาจากพฤติกรรมวิถีชีวิตเร่งรีบของคนในยุคปัจจุบัน ทำให้คนใส่ใจสุขภาพน้อยลง รับประทานอาหารไม่ได้คุณภาพ ไม่ชอบออกกำลังกายและขยับร่างกายน้อย จึงส่งผลให้ร่างกายมีปริมาณคอเลสเตอรอลสูง ซึ่งคอเลสเตอรอลเป็นต้นตอสำคัญนำไปสู่โรค NCDs ได้แก่ ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะความดันเลือดสูง ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะน้ำหนักเกิน (โรคอ้วน) โดยกลุ่มเสี่ยงอยู่ในวัยตั้งแต่ 30-70 ปีสิ่งสำคัญนอกจากการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้สถิติเมื่อปี 2564 พบว่ากว่า 84,000 ครัวเรือน รับประทานอาหารกระตุ้นคอลเลสตอลรอล 3-7 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นกลุ่มอาหารไขมันสูงถึง 42% รองลงเป็นกลุ่มอาหารแปรรูป 39% เช่น เบเกอรี่ หมูยอ ไส้กรอก และกลุ่มเครื่องดื่มเติมน้ำตาล 19% ซึ่งก่อให้เกิดโรค NCD’s และยังพบว่าผู้สูงอายุกว่า 50% ป่วยเป็นโรคดังกล่าว

3

“วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงาน ได้ตระหนักและระมัดระวังในพฤติกรรมการกิน ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง ควบคู่การรับบริการตรวจเลือดจากโรงพยาบาลที่มีคุณภาพสูง น่าเชื่อถือและเข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค NCDs โดยคินน์ได้มีแคมเปญที่ร่วมกับ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สำหรับลูกค้าซื้อสินค้าครบ 4,499.- บาท จะได้เข้ารับการตรวจวัดระดับคอเลสสเตอรอล, ระดับไขมันไม่ดี LDL, ระดับไขมัน ดี และ ระดับไตรกลีเซอไรด์ โดยมีเป้าหมายสร้างการรับรู้และเจาะกลุ่มเป้าหมาย คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ คนรักสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง โรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง ได้รู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ KINN Natto ผลิตภัณฑ์ที่ค้นคว้าวิจัยคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์ Bio Longevity ธรรมชาติ จากสารสกัดนัตโตะไคเนส (Nattokinase) ปลอดภัยไร้สารเคมี มีความเข้มข้น 20,000 ไฟบริโนปรินยูนิตต่อกรัมใน 1 แคปซูล ตัวช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล, มีส่วนช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ นอกจากนี้ยังร่วมวิจัยกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินน์ เรด ยีสต์ ไรด์ พาวเดอร์ และนัตโตะ เฟอร์เมนต์เต็ด พาวเดอร์ ต่อระดับไขมันในเลือด และการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ

4

นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากกว่า70% ของการเสียชีวิตทั้งหมด และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สาเหตุเกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่ส่งเสริมการมีสุขภาวที่ดีจนมีคอเลสเตอรอลสูง จากสถิติผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีและกลุ่มลูกค้าเข้ามาตรวจในโรงพยาบาลพบจำนวนผู้มีคอเลสเตอรอลสูงเพิ่มขึ้น 50% โดยโรคกลุ่มนี้จะค่อยๆสะสมอาการ มีการดำเนินของโรคไปอย่างช้า ๆ แบบไม่รู้ตัว และรุนแรง หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลา จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย และคนรอบข้าง ฉะนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการก้าวสู่สังคมสูงวัยทำให้เทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเติบโตเนื่องจากคนส่วนใหญ่ตระหนักว่าการมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากแนวโน้มดังกล่าวรพ.พริ้นซ์ เตรียมเปิดตัวศูนย์ Wellness center เพื่อต่อยอดการให้บริการดูแลสุขภาพองค์รวม

5

“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการ กระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยหันตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิต เพื่อรักษาสุขภาพที่ดี นำไปสู่การลดจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของคนไทยให้ลดลง และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่อายุยืนแต่อุดมไปด้วยโรค” นายแพทย์ตะวัน กล่าว

คินน์ นัตโตะ พร้อมให้คนไทยทุกคนได้ลอง หรือสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางไลน์ Line : @kinnworldwide, FACEBOOK : KINN, www.kinndelivery.com, www.kinn.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด โทร. 094 490 8888

 

advertisement

Powered by สุขภาพและความงาม

สุขภาพและความงาม คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด