วิธีรดนํ้าต้นไม้ให้ถูกวิธี

วิธีรดนํ้าต้นไม้ให้ถูกวิธี
14
1 ต.ค. 64

สิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการจัดสวนคือไม้นานาพันธุ์ แต่ที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้สวยงามตลอดปี เพราะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ เจ้าของสวนจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลเอาใจใส่เกินความต้องการก็อาจทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าพอใจนัก ช่วงไอเดียวันนี้จึงขอนำเสนอเรื่องของวิธีรดนํ้าต้นไม้ให้ถูกวิธีมาฝากกัน


สําหรับต้นไม้ที่ปลูกอยู่ภายนอกอาคาร การรดนํ้าในช่วงเช้าเหมาะกับต้นไม้ที่ไม่ชอบนํ้าท่วมขัง ขณะที่หากรดนํ้าต้นไม้ในช่วงเย็นเหมาะกับต้นไม้ที่ชอบความชุ่มชื้น ถ้าวันไหนมีแสงแดดจัด อากาศร้อน ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ บางวันที่อากาศร้อนมากควรเพิ่มการให้น้ําในช่วงบ่าย หรือเพิ่มระบบพ่นหมอกเพื่อเพิ่มความชื้นให้พรรณไม้ด้วย


สําหรับวิธีรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกประดับในอาคารก็มีเทคนิคการรดน้ำที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะไม้ประดับที่ปลูกบริเวณที่ได้รับแสงน้อย ให้หมั่นสังเกตดินในกระถาง หากดินยังเปียกอยู่แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาให้น้ำ การปล่อยให้ดินชื้นแฉะอยู่เสมออาจเป็นสาเหตุทําให้รากเน่าได้และควรมีจานรองกระถางรองไว้ด้วยเพื่อความสะอาด หรือโรยกรวดรองก้นกระถางเพื่อไม่ให้รากพืชแช่น้ําในกรณีที่รดน้ํามากเกินไป นอกจากนี้ควรนําต้นไม้ออกมาฉีดพ่นน้ำล้างลําต้นและใบบ้างเพื่อไม่ให้ฝุ่นจับ


เทคนิคเพิ่มเติมที่อยากแนะนํา
- ควรรดน้ำจนกว่าจะมีน้ำซึมผ่านก้นกระถาง เพราะแสดงว่าน้ำได้เข้าไปทั่วทุกส่วนของดินแล้ว
- ลองใช้มือสัมผัสที่ผิวดิน ถ้ายังชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดน้ำเพิ่ม
- ถ้าที่ผิวดินมีตะไคร่เกาะอยู่ แสดงว่าดินแฉะเกินไป
- ถ้ารดน้ำแล้วยังมีน้ำขังบนผิวดินแสดงว่าดินแน่นเกินไป ควรเปลี่ยนดินใหม่ เพราะอาจทําให้รากเน่าได้
- กรณีไม่อยู่บ้านนานๆ ควรรดน้ำต้นไม้ให้ชุ่มก่อนออกจากบ้าน หากเป็นไม้กระถางให้หาผ้าชุบน้ำวางบนผิวดินเพื่อช่วยรักษาความชื้น


Powered by บ้านและสวน

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ