พิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

วันนี้ (6 เม.ย.2560) ขบวนทหารกองเกียรติยศอัญเชิญ อัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มายังวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อน ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ มหาจักรีพิพัฒน์

โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และประธานกรรมการบริหารวัดญาณสังวราราม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อนร่วมด้วย ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาว จ.ชลบุรี และใกล้เคียง มาร่วมพิธี ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ส่วนผู้ที่ประสงค์จะเข้ากราบ พระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเปิดให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปได้กราบนมัสการถึง วันที่ 13 เมษายน 2560 นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทางธรรมองค์ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย และพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน

keyboard_arrow_up