เอ็นจีโอค้าน ปรับระบบสุขภาพข้าราชการ

ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ นำโดย นายนิมิตร์ เทียนอุดม เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ว่าต้องการให้ภาครัฐทบทวนแนวคิดการนำเงิน 60,000 ล้านบาท ไปซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทประกันภัยภาคเอกชน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบตั้งต่อตัวข้าราชการเมื่อเข้ารับการรักษา และการสูญเสียรายได้ของประเทศอย่างไม่สมควร เพราะภาคเอกชนมีข้อจำกัด ทั้งเงื่อนไขในการใช้บริการทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ที่ถูกควบคุมและจำกัด อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิการข้าราชการที่เคยได้รับ

keyboard_arrow_up