สุดล้ำ!!! รถสาธิตแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ คันแรกของไทย

รถสาธิตแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พัฒนารถสาธิตฯ คันนี้ จากรถบรรทุก 6 ล้อ โดยอาศัยต้นแบบ มาจากรถสาธิตแผ่นดินไหวของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เป็นสื่อเรียนรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวกับประชาชน ทั่วไป สามารถรับมือได้อย่างถูกวิธีตามหลักการ “หมอบ ป้อง เกาะ”

โดยกลไกที่ทำให้สั่นสะเทือนเกิดจาก ระบบไฮดรอลิก ที่ติดตั้งอยู่บนตัวรถ มีการควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีระดับแรงสั่นสะเทือนสูงสุดถึง 8 แมกนิจูด ตามที่กรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบว่า มีความเสมือนจริง โดยสิ่งที่รถสาธิตแผ่นดินไหวเคลื่อนที่คันแรกของไทยนี้ แตกต่างจากของญี่ปุ่นคือ การสั่นสะเทือน ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

keyboard_arrow_up