เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “ไฟเซอร์เด็ก

เปิดฉีด วัคซีนไฟเซอร์ เด็กพิเศษอายุ 5-11 ปี ของสถาบันราชานุกูลบริการลงทะเบียนได้ถึง 28 ก.พ.นี้

เปิดฉีด วัคซีนไฟเซอร์ เด็กพิเศษอายุ 5-11 ปี ของสถาบันราชานุกูลบริการลงทะเบียนได้ถึง 28 ก.พ.นี้

8 ก.พ. 65

เปิดฉีด วัคซีนไฟเซอร์ เด็กพิเศษ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้เดินตรวจเยี่ยมการฉีดซีนให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี พร้อมระบุว่า กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความสำคัญและให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับกลุ่มเด็กบกพร่องพัฒนาการและสติปัญญา(เปราะบาง) ช่วงอายุ 5-11 ปี เช่น กลุ่มเด็กเจ็บป่วยสุขภาพจิต กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กสมองพิการ เด็กออทิสติก ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ มีอัตราการติดเชื้อและอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าคนทั่วไปถึง 9.3 เท่า