ยาดมโป้ยเซียน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “รถไฟ

กรมรางผุด R-Map วางโครงข่าย รถไฟ สายใหม่ เชื่อมพื้นที่”อุตฯ-เกษตร-ท่องเที่ยว”พลิกโฉมระบบขนส่งลดต้นทุนโลจิสติกส์

40
19 ส.ค. 64

รถไฟ เป็นระบบคมนาคมที่คนไทยมีความคุ้นเคยและอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานถึง124ปีแล้วแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เคยใช้บริการหรือไม่ได้ใช้เป็นประจำแต่เนื่องจากระบบรางเป็นระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงในการขนส่งคนและสินค้าจากต้นทางสู่ปลายทางขณะที่ปัจจุบันรถไฟมีเทคโนโลยีทีทันสมัยหลายรูปแบบและมีความสะดวกปลอดภัยตรงเวลาภายใต้ราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผลและยังเป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาและลงทุนระบบรางอย่างมากในห้วงเวลาที่ผ่านมา