หัวหน้า คสช. งัด ม.44 เร่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยมีรายละเอียดดังนี้… โดยที่ปัจจุบันการจัดการบริการขนส่งสาธารณะโดยรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – แบริ่งช่วงบางหว้า – สนามกีฬาแห่งชาติช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการและช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคตยังมีปัญหาในการบูรณาการ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการโครงการและการบริหารจัดการสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟฟ้า ที่ยังไม่มีความเป็นเอกภาพจําเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) อํานวยความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนผู้โดยสาร และมีการกําหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมเป็นธรรมและไม่เป็นภาระแก่ประชาชน เพื่อให้การเข้าถึงการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นไปอย่างเท่าเทียม และทั่วถึงอันจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบคมนาคมขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๒๖๕ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช๒๕๕๗หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ๑ในคําสั่งนี้“โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว” หมายความว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – อ่อนนุชและช่วงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สะพานตากสิน“โครงการส่วนต่อขยายที่๑” หมายความว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงสถานีสะพานตากสิน – สถานีบางหว้าและช่วงสถานีอ่อนนุช – สถานีแบริ่ง“โครงการส่วนต่อขยายที่๒” หมายความว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการและช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต“สัญญาสัมปทาน” หมายความว่าสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกทม. ระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจํากัดและที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ๒ให้กรุงเทพมหานครดําเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้าจัดการเดินรถไฟฟ้าและบริหารการเดินรถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายที่๒ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยคํานึงถึงการให้ประชาชนได้ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยเร็วสะดวกและประหยัดค่าโดยสารรวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเดินรถเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้ากับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและโครงการส่วนต่อขยายที่๑การจ้างตามวรรคหนึ่งไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ข้อ๓เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโครงการส่วนต่อขยายที่๑และโครงการส่วนต่อขยายที่๒สามารถเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through […]

เปรียบเทียบภาพเรนเดอร์ ‘ก่อน-หลัง’ ของอภิมหาโครงการ ICONSIAM

เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอภิมหาโครงการอย่าง ICONSIAM (ไอคอนสยาม) ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าหลายคนคงจะได้รู้จักกับประวัติความเป็นมาของแลนด์มาร์คแห่งใหม่นี้ไปบ้างแล้ว (อ่านเพิ่มเติมที่ : เปิดประวัติ ICONSIAM อภิมหาโครงการมูลค่า 5.4 หมื่นล้านบาท) แต่นอกเหนือจากประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยเห็นมาก่อน นั้นคือภาพร่างของ ICONSIAM ก่อนที่จะออกมามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่ในตอนนี้ และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบนเว็บไซต์ wikipedia.org ได้มีการเผยแพร่ภาพเรนเดอร์เปรียบเทียบก่อนและหลังที่จะมีการเปิดตัวโครงการดังกล่าวออกมาให้ชมกัน ส่วนจะมีรายละเอียดที่เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรนั้น เราลองมาชมไปพร้อมๆ กันเลย ภาพเรนเดอร์แรก ภาพเรนเดอร์สุดท้าย ก่อนเปิดให้บริการ สำหรับโครงการ ICONSIAM (ชื่อเดิมคือ บางกอก เจ้าพระยา ริเวอร์ฟร้อนท์ ไอ-ซิตี้) เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยความร่วมมือของ สยามพิวรรธน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 […]

เมื่อผู้รับขอเป็น ‘ผู้ให้’ โครงการดี๊ดี ‘สานฝันให้น้อง’ ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค

เมื่อ “ผู้รับ” อยากขอเป็น “ผู้ให้” ผ่านโครงการเพื่อสังคม “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง” มาพร้อมกับ 5 สิ่งดีๆ ที่โครงการฯ ขอตอกย้ำความเป็นผู้ให้ เข้าสู่ปีที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2550 สิ่งดีๆ ที่ 1 – เข้าถึงทุกพื้นที่ กว่า 11 ปีแล้ว ที่โรบินสัน เดินหน้าสานฝันให้น้องในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมแล้วกว่า 125,000 คน ของ 877 โรงเรียน ใน 31 จังหวัดทั่วประเทศ สิ่งดีๆ ที่ 2 – สานความฝันจริงๆ จากน้องผู้ขาดแคลน : โดยโรบินสันได้เปิดโอกาสให้น้องๆ เขียนบอกเล่าความฝันในรูปแบบโครงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และชุมชน เพื่อร่วมส่งเข้ามารับการคัดเลือกที่จะทำความฝันของน้องๆ ให้เป็นจริงต่อไป สิ่งดีๆ ที่ 3 – น้องๆ ได้ประโยชน์โดยตรง : โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง […]

‘ตูน’ ออกวิ่งสีหน้าแจ่มใส! มุ่งหน้าจังหวัดราชบุรี ยอดเงินบริจาคทะยานสู่ 400 ล้าน

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งวันที่ 31 โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมกับทีมงานตั้งแต่เวลา 03.30 น. มุ่งหน้าเข้าสู่ จ.ราชบุรี วิ่งวันที่ 31 ในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ของตูน บอดี้สแลม พร้อมทีมงาน เช้าวันนี้เริ่มวิ่งเซทแรกตั้งแต่เวลา 03.30 น. ที่ ปั๊ม ปตท.ลุงเท่ง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ยังคงมีประชาชนในพื้นที่มารอให้กำลังใจ ส่งเสียงตะโกน พี่ตูน สู้ๆ, เป็นกำลังใจให้ และบริจาคเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง สำหรับตูน วันนี้สีหน้าแจ่มใส ทักทายประชาชน และยังแวะถ่ายภาพบ้าง โดยวันนี้เซทแรกตูนมาในเสื้อสีส้ม ขณะที่เซทที่ 2 อยู่ในเสื้อสีเขียวสะท้อนแสง เน้นสีสันสดใส ซึ่งเป็นลุคใหม่ของเสื้อผ้าที่ใช้วิ่งในครั้งนี้ วันนี้ยังคงมีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงมาร่วมวิ่งไปกับตูน และทีมงาน เช่น ญาญ่าญิ๋ง-รฐา โพธิ์งาม, เต้ย พงศกร […]

‘อัศวิน’ ลงนามคำสั่งไล่ออก 4 ข้าราชการ กทม. ทุจริตโครงการประดับไฟลานคนเมือง 16 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีมติรับทราบและเห็นด้วยให้ดำเนินการไล่ออกข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ราย ตามมติของคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ หลังผิดทางวินัยร้ายแรงในโครงการไฟประดับลานคนเมือง 39.5 ล้านบาทนั้น เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งไล่ออก 4 ข้าราชการ กทม. แล้วตั้งแต่วานนี้ (2 พ.ย.) ซึ่งจะมีผลพ้นจากการเป็นข้าราชการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยหลังจากนี้ทั้ง 4 คน มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค.) ตามขั้นตอนภายใน 30 วัน พร้อมระบุด้วยว่าปีนี้จะไม่มีการจัดกิจกรรมประดับตกแต่งไฟ มีเพียงกิจกรรมทำบุญตักบาตรเท่านั้น ผู้ว่าฯ กทม. ยังกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 16.5 ล้านบาท ในการปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ พร้อมย้ำว่าหากตนเองยังดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะไม่มีการใช้งบพิเศษเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้าราชการสังกัด กทม. 4 ราย ที่มีคำสั่งไล่ออกนั้น มีทั้งอดีตรองปลัด กทม. ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม […]

ชาวบ้านถวายฎีกา ‘ในหลวง ร.๙’ ต้นกำเนิดโครงการพระราชดำริดับทุกข์ร้อน (คลิป)

โครงการในพระราชดำริของ “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” นั้นมีหลากหลายโครงการ และในหลายโครงการนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกับ “น้ำ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หนึ่งในนั้นคือ “โครงการประตูระบายน้ำบางไผ่” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระองค์ท่าน มิได้มองข้ามความเดือดร้อนของชาวบ้าน ติดตามได้จากรายงานพิเศษ…

ใช้ตร.คุมฝูงชน 2,500 นาย ตรึงรอบศาลวันชี้ชะตา ‘ยิ่งลักษณ์’ ส่วนทหาร-มท.เป็นกำลังเสริม

ผบ.ทบ.ระบุตำรวจเป็นกำลังหลักดูแลสถานการณ์รอบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วันตัดสินคดี “รับจำนำข้าว” 25 ส.ค.นี้ พร้อมส่งกำลัง กกล.รส. และมหาดไทย เสริมหากเกินกำลัง พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวถึงการดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันตัดสินคดีรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีนายกรัฐมนตรี ว่า ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ย้ำในการประชุม คสช.เมื่อวันอังคารที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ให้ใช้กฎหมายตามปกติ โดยตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) และกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ให้การสนับสนุน โดยประสานงานกับทุกฝ่าย ผบ.ทบ. กล่าวว่า มีความเป็นกังวลเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนและมีฝน แต่ก็จะอำนวยความสะดวกให้ดีที่สุด ซึ่งก็ดำเนินการตามขั้นตอน โดยตำรวจนครบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้ามีปัญหาเกินกำลังจะใช้กำลังของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และกระทรวงมหาดไทยเข้าไปเสริม ด้าน พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบช.น. เปิดเผยว่า ศาลฎีกาฯ ให้แนวทางปฏิบัติมาแล้ว ทั้งการกำหนดจุดพื้นที่วางแนวแผงกั้น ซึ่งจะได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน พร้อมประเมินจำนวนมวลชนที่ต้องดูแลและเฝ้าระวังมือที่สาม อาจก่อกวน […]

สื่อนอกพร้อมใจตีข่าว ‘ยิ่งลักษณ์’ แถลงปิดคดีจำนำข้าว เว็บนสพ.จีนชูประเด็น ‘เหยื่อการเมือง’ พาดหัว

วันที่ 1 ส.ค. 60 สื่อต่างประเทศพร้อมใจรายงานข่าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย แถลงปิดคดีด้วยวาจาในคดีถูกกล่าวหาทุจริตโครงการรับจำนำข้าวที่มีมูลค่าความเสียหายนับแสนล้านบาท ขณะที่สื่อจีนพาดหัวใหญ่ด้วยประโยค “ดิฉันตกเป็นเหยื่อการเมือง” สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานระบุ กลุ่มคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนจำนวนมากกว่า 1,000 คน เดินทางมารวมตัวหน้าศาลในกรุงเทพฯ เพื่อให้กำลังใจ พร้อมเรียกร้องความยุติธรรม ให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย ขณะที่ทางการไทยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้คุมสถานการณ์ราว 300 นาย รายงานข่าวระบุว่า ทันทีที่อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยเดินทางมาถึงยังศาล บรรดากลุ่มผู้สนับสนุนต่างตะโกนคำว่า “สู้ สู้” จนดังสนั่น เพื่อให้กำลังใจแก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ยังอยู่ระหว่างการถูกแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่เมื่อปี 2015 ด้านเดลีเมล์ สื่อออนไลน์ชื่อดังของอังกฤษระบุว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์แสดงความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนเองผ่านการให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวที่ด้านนอกศาล พร้อมยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ อย่างไรก็ดี ทั้งรอยเตอร์และเดลีเมล์ต่างระบุว่า โครงการรับจำนำข้าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าความเป็นจริงเกือบ 2 เท่า เป็นโครงการที่ไม่สอดคล้องกับกลไกตลาด และเป็นเพียงนโยบายที่ถูกคิดขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ทางการเมืองแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียงจากเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพที่มีสัดส่วนสูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ หรือเกือบครึ่งหนึ่งในตลาดแรงงานของไทย ขณะที่หนังสือพิมพ์ เซาท์ ไชน่า […]

หวังศาลเป็นที่พึ่งสุดท้าย ‘ยิ่งลักษณ์’ แถลงปิดคดีด้วยวาจาแก้ 6 ข้อกล่าวหา ‘รับจำนำข้าว’ ยันทำเพื่อชาวนา (คลิป)

วันที่ 1 ส.ค. 60 เป็นวันที่คอการเมืองต้องจับตา เมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงปิดคดีด้วยวาจาตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีประเด็นสำคัญที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เตรียมมาแถลงปิดคดีด้วยวาจากับศาล 6 ประเด็น ซึ่งได้สรุปถึงนโยบายรับจำนำข้าวว่า เป็นนโยบายสาธารณะที่มุ่งช่วยเหลือชาวนา ไม่ใช่ “พาณิชย์นโยบาย” ที่คิดกำไร ขาดทุนกับชาวนาผู้ยากไร้ ทั้งนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีทั้งฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติ ต่างฝ่ายต่างต้องรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง จึงควรพิจารณาบทบาทของตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับนโยบายไม่ใช่ในฐานะผู้ปฏิบัติ หากมีผู้ปฏิบัติกระทำผิดในขั้นตอนใด ย่อมเป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ โดยที่ไม่เคยมีกรณีที่มากล่าวหาให้บุคคลระดับนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมด้วยกับฝ่ายปฏิบัติ ดังเช่นที่โจทก์และคณะกรรมการ ป.ป.ช. กระทำต่อตัวเองในครั้งนี้ อย่างที่ไม่มีอดีตนายกรัฐมนตรีคนใดๆ ถูกกล่าวหาในลักษณะเช่นนี้มาก่อน ​ขณะเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังขอให้ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองตามที่ ป.ป.ช. สรุปชี้มูลว่าไม่ได้ทุจริตหรือสมยอมให้ทุจริตและไม่รับฟังพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการไต่สวน หรือกล่าวหาตัวเองในชั้น ป.ป.ช. แต่เป็นการที่โจทก์เพิ่มเติมหลักฐานใหม่ เพื่อต้องการสร้างความเข้าใจผิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสมยอมให้ทุจริตในการระบายข้าวแบบจีทูจี รวมทั้งกระบวนการสร้างความเสียหาย รวมถึงให้ตัวเองต้องรับผิดทางแพ่งจำนวนเงิน 35,000 ล้านบาท ตามข้อสั่งการของหัวหน้า คสช. ในฐานะประธาน […]

Timeline….กว่าจะถึงวันยึดทรัพย์ 35,717 ล้านบาท ‘ยิ่งลักษณ์’

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองบ้านเรา กับกรณีกระบวนการอายัด ยึด ทรัพย์สิน “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ตามคำสั่งการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง กระทรวงการคลัง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สรุปความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ พบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งหมด 178,000 ล้านบาท ทว่าตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 8 ระบุว่า กรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น ส่งผลให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายคดีจำนำข้าว จำนวน 35,717 ล้านบาท เนื่องจากขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ คือนายมนัส แจ่มเวลา อธิบดีกรมบัญชีกลางขณะนั้น ได้ลงนามในหนังสือสรุปรับรองความเสียหายไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา ส่งต่อให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาลงนามรับรอง เพื่อส่งต่อให้ กระทรวงการคลังดำเนินการติดตามทรัพย์ ต่อมาวันที่ 26 ม.ค 60 ทนายความอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ได้ร้องศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองและขอทุเลาการบังคับคดี แต่ปรากฏว่าศาลได้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี เพราะเห็นว่ายังไม่มีการยึด […]

keyboard_arrow_up