โปรดเกล้าฯ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ”

วันนี้ (22 พ.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

“วันพ่อแห่งชาติ” นั่งรถเมลล์ฟรี! 6 เส้นทาง อำนวยความสะดวก ปชช. ร่วมกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกประชาชนไปร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง ขสมก. จึงจัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการฟรี (จอดรับ – ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ – เส้นทางที่ 1 วงเวียนใหญ่ – สนามหลวง จอดรับ – ส่ง บริเวณตรงข้ามศาลฎีกา – เส้นทางที่ 2 หมอชิต 2 – สนามหลวง […]

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงโพสต์อินสตาแกรม “กราบพระบาท ในหลวง ร.9” ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 และวันคล้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” ของทุกปี โดยโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรม รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงบรรยายข้อความใต้ภาพว่า “วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ กราบพระบาทเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 5 ธันวาคม 2561 #วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #วันดินโลก”

“วันชาติ” 5 ธ.ค. พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง นักวิ่งทุกจังหวัดร่วมออกกำลังกาย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

วันที่ 5 ธ.ค. 61 ที่โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ พร้อมด้วย นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม และคุณกิตติ เจนกำจรชัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดโครงการ “คิดถึงพ่อ 9 ส่งต่อลมหายใจ” เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ณ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเพียงใส่เสื้อเหลืองมาร่วมงาน ฟรีทุกอย่าง ทั้งวิ่ง ทั้งกิน และตรวจคัดกรองมะเร็ง แต่หากผู้ใดสนใจร่วมบริจาคแก่ทางศูนย์มะเร็งก็สามารถบริจาคได้ ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการปล่อยตัวนักวิ่งจากคนในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง กว่า 7,000 คน ได้นักวิ่งที่ชนะเลิศของแต่ละรุ่น แบ่งเป็นการวิ่งแบบมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. และวิ่งแบบฟันรัน ระยะทาง 4.5 กม. วิ่งในเขตพื้นที่อำเภอนาหม่อม จ.สงขลา นอกจากนี้ ทางคณะผู้จัดยังมีการแจกเข็มกลัดที่ระลึกให้ฟรี 3 สี จากนั้น […]

5 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดเป็น “วันสำคัญของชาติ”

เมื่อกล่าวถึงวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี แต่เดิมคือวันคล้ายวัยเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา และใช้ดอกพุทธรักษา เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ สำหรับเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว รวมถึงสังคมที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูน พร้อมกับตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดตั้งเป็น วันพ่อแห่งชาติ กระทั่งเมื่อวันที่ 7 กุภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนด วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.วันชาติ และ 3.วันพ่อแห่งชาติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้เป็นวันหยุดราชการ

จับฉ่าย | เที่ยวตามรอย ‘พ่อหลวง’ ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก EP.17

  ทัวร์จับฉ่ายทริปนี้ ขอพาทุกคนไปเที่ยวตามรอย “พ่อหลวง” ที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้ง และควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นาและพื้นที่การเกษตรในหน้าฝน โดยสร้างครอบฝายท่าด่านเดิม นอกจากนี้ เขื่อนขุนด่านปราการชล ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมวิวเหนือสันเขื่อน สามารถมองเห็นตัวเมืองนครนายกและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ที่สันเขื่อน และยังสามารถเช่าเรือหางยาวเพื่อชมน้ำตกที่อยู่ลึกเข้าไปในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนได้อีกด้วย ติดตามชมในคลิปนี้กันได้เลย ———————————————————————————— ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่ ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34 Website : http://www.amarintv.com Facebook : https://www.facebook.com/AMARINTVHD Twitter : https://twitter.com/amarintvhd Instagram : https://www.instagram.com/amarintvhd Youtube : https://www.youtube.com/c/amarintvhd Line : http://line.me/ti/p/@amarintvhd ติดต่อโฆษณา 02-422-9191 ต่อ 2505 และ 098-901-5788

‘ป๋อ ณัฐวุฒิ’ รับจุกทุกครั้งเมื่อถึงวันพ่อ เผยเหตุผลที่ ‘น้องภูดิศ’ ดื้อ เพราะเป็นบาปกรรมที่ตนเคยทำ

หลังจากเมื่อวันพ่อที่ผ่านมา (5 ธันวาคม 2560) พระเอกหนุ่ม “ป๋อ ณัฐวุฒิ” ได้โพสต์คลิปวีดีโอคู่กับคุณพ่อ ผ่านไอจี พร้อมแคปชั่นสุดซึ่ง ต่อมาในช่วงเย็นก็ได้พาลูกชายสุดหล่ออย่าง “น้องภูดิศ” มาร่วมงานเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อเสร็จงานทีมข่าวอมรินทร์ ได้สอบถามเจ้าตัวถึงการลงคลิปวีดีโอคู่คุณพ่อ หนุ่ม “ป๋อ ณัฐวุฒิ” ก็เผยว่า “ต้องบอกว่าคลิปนั้นเป็นคลิปที่พ่อไม่รู้ ผมแอบอัดไว้ โดยมีเหตุผลว่า ผมกลัวที่จะไม่มีภาพกับคุณพ่อเลย และคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เตือนใจทุกคน ว่าหากคุณยังมีพ่อมีแม่อยู่ คุณกอดคุณหอมแก้มท่านเถอะ เพราะเขาทำให้เรามากมาย เขารักเรามากมาย ซึ่งปัจจุบันนี้ลูกอายที่จะแสดงความรักกับพ่อแม่ แต่สามารถแสดงความรักกับคนรักได้ เนี่ย ก็อยากให้คนที่มีพ่อแม่อยู่ ก็ให้รักพ่อแม่และดูแลท่าน” คลิปนั้นเปรียบเสมือนเป็นความทรงจำชิ้นสุดท้ายกับคุณพ่อใช่ไหม “มันก็เป็นเหมือนความทรงจำ การที่ผมมาแชร์ ก็เพราะอยากบอกว่า ทุกๆ วันพ่อ คนที่ไม่มีพ่อจะรู้สึกจุกเสมอ เวลาเห็นครอบครัวคนอื่นๆ อยู่กับพ่อและอยู่กับครอบครัว” จากนั้นทีมข่าวถามต่อถึง พัฒนาการ “น้องภูดิศ” ที่ยิ่งโตยิ่งซุกซน ในฐานะคุณพ่อมีเป็นห่วงอะไรเรื่องนี้ไหม “ป๋อ” เผยว่า “ที่น้องดื้อ จริงๆ ผมคิดว่าคงเป็นบาปกรรมที่เราทำกับพ่อตอนเด็ก ในเรื่องลูกดื้อกับเรา คือเราเข้าใจคุณพ่อแล้ว ว่าตอนที่เราดื้อกับท่านว่าเป็นอย่างไร เพราะมันก็ย้อนมาเกิดกับเรา” […]

นายกฯ นำ ครม. ตักบาตรพระสงฆ์ 901 รูป ถวายพระราชกุศลแด่ ‘รัชกาลที่ 9’

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ.ค.2560 จำนวน 901 รูป วันที่ 5 ธ.ค.60 เมื่อเวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 901 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.2560 สำหรับอาหารแห้ง และสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดที่ประสบภัยต่อไป

keyboard_arrow_up