ราชบัณฑิตฯ เผยแพร่ตัวอย่างบทอาศิรวาท-ถ้อยคำกล่าวถวายพระพรฯ แด่สมเด็จฯ พระบรมราชินี

ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการประจำปีนับตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จึงได้พิจารณาจัดทำตัวอย่างการใช้ถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล บทอาศิรวาท โดยจัดทำเป็นอินโฟกราฟิกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม และใช้ราชาศัพท์ พระนามาภิไธย สรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล ตามข้อมูลที่ได้มีประกาศสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 14 ข หน้า […]

ราชบัณฑิตยสภา ประกาศกลับมาใช้ ‘แซว’ ตามเดิม รับมีปัญหาจากการพิสูจน์อักษร

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าบนเพจเฟซบุ๊ก ราชบัณฑิตยสภา ได้ออกประกาศชี้แจงเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง โดยให้กลับมาใช้คำว่า ‘แซว’ ตามเดิม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีประกาศผ่านพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2554 ได้ออกบังคับให้ใช้คำว่า ‘แซ็ว’ ทั้งราชบัณฑิตยสภา ได้ชี้แจงสาเหตุที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุให้ใช้คำว่า แซ็ว นั้นเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร ดังนั้นสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะมีการปรับปรุงและแก้ไขในการจัดพิมพ์พจนานุกรมฯ ครั้งต่อไป

keyboard_arrow_up