ศาล รธน.มติ 5-4 ร่าง พรบ.งบฯ ปี 63 ไม่เป็นโมฆะ ให้สภาโหวตวาระ 2,3 ใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5 ต่อ 4 ว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน โหวตแทนกัน ไม่เป็นโมฆะ แต่ให้สภาผู้แทนราษฎร ไปโหวตกันใหม่ ในวาระ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 63 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมเพื่อลงมติว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เป็นโมฆะหรือไม่ หลัง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ออกมาแฉว่ามี ส.ส.บางคน และรัฐมนตรีบางคน ไม่อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แต่ให้เพื่อนเสียบบัตรและโหวตแทน โดยที่ประชุมตุลาการฯ มีมติ 5 ต่อ 4 ว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ฉบับนี้ไม่เป็นโมฆะ เพราะในการโหวตวาระแรก (ขั้นรับหลักการ) และการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่มีปัญหาเสียบบัตรแทนกันในวาระ 2 (ขั้นลงมติเป็นรายมาตรา) […]

ประยุทธ์ รอด ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคุณสมบัติไม่ขัดรธน.

  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 ก.ย.62 องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง( 4) ประกอบมาตรา 160(6) และมาตรา 98 (15) หรือไม่จากเหตุ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือไม่   ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ไม่เป็น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบมาตรา16(6) และมาตรา 98 (15) เนื่องจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้า คสช.ของพล.อ.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 22 พ.ุค. 57 ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐและมีอำนาจหน้าที่เฉพาะชั่วคราว ดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว

keyboard_arrow_up