ราชกิจจาฯ ประกาศ “พรรคประชาชนปฏิรูป” สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองแล้ว

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องพรรคประชาชนปฏิรูป สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้… ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชาชนปฏิรูปตามข้อบังคับพรรคประชาชนปฏิรูปพ.ศ.2561 ข้อ 122 กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคประชาชนปฏิรูป สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

กกต. ส่งศาล รธน. วินิจฉัย “ธนาธร” ปมถือหุ้นสื่อ ชี้ขาดสิ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

วันที่ 16 พ.ค. 62 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 82 วรรคสี่  กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อ กกต.ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)

เอกฉันท์! ศาล รธน.ชี้ กฎหมายเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ในประเด็นเกี่ยวกับสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (7 พ.ค.62) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมกัน เพื่อพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ในประเด็นเกี่ยวกับสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขัดรัฐธรรมนูญ ปี 60 หรือไม่ ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน ในกฎหมายเลือกตั้ง เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ขยายจากรัฐธรรมนูญ ม.91 เพื่อให้สามารถคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรได้ครบ 150 คนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ดังนั้นจึงวินิจฉัยว่า กฎหมายเลือกตั้ง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หลังจากนี้ ก็เป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อออกมาเอง ตามสูตรที่ตัวเองวางไว้ ซึ่งก็คาดว่า จะมีการประกาศผลในบ่ายวันนี้

กกต.แจง 349 ชื่อ ส.ส.เขต หากสอบพบผิดตามข้อร้องเรียน สอยทีหลังได้

วันที่ 7 พ.ค. 62 กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต 349 เขตทั่วประเทศ ยกเว้นเชียงใหม่ เขต 8 ที่ให้ใบส้มว่าที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย และจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 26 พ.ค. นี้ (อ่าน : กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตแล้ว 349 คน) โดยนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งให้ ส.ส.ไปรับหนังสือรับรอง ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. เป็นต้นไป แต่การประกาศรับรองทั้ง 349 เขตในวันนี้ ไม่ได้หมายความว่า ส.ส.ทั้ง 349 คนขาวสะอาด เพราะแค่ผ่านการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีอีกหลายคนที่ยังมีเรื่องร้องเรียนคาอยู่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ การร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติ เช่น กรณีถือหุ้นบริษัทสื่อ […]

จับตา! กกต.ประกาศรับรองว่าที่ ส.ส.เขต ทั่วประเทศ

กกต.เตรียมประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต บ่ายนี้ ขณะที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธรรมไทย ไปร้องให้ กกต.ถอดถอนหัวหน้าพรรคตัวเอง วันนี้ (7 พ.ค.62) กกต.ได้นัดประชุมกันต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยประชุมกันตอน 10.30 น.ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งให้เสร็จ ก่อนประกาศรับรองผลให้ได้ 333 เขตในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นจำนวน 95% เพื่อให้สามารถเปิดประชุมสภาฯได้ จากนั้นก็จะนำคะแนนดิบทั้ง 333 เขตมาคำนวณ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ แล้วประกาศในวันพรุ่งนี้ (8 พ.ค.62) ขณะที่ด้านล่าง ก็มีผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธรรมไทย นำโดย ว่าที่ ร้อยเอก กงกฤช เชื้อศรีสกุล เดินทางไปยื่นคำร้องขอให้ กกต.ให้เอาผิด เเละถอดถอน นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล ออกกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย และตัดสิทธิการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ เนื่องจากนายพิเชษฐ์ เคยสัญญาว่าจะดูเเลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัคร ส.ส.เเบบเเบ่งเขต เกือบ 200 คน เป็นเงินรวมกันประมาณ 150 ล้านบาท เเต่มาจนถึงวันนี้ […]

อนาคตใหม่ จี้ กกต. จัดเลือกตั้งใหม่ เขต 1 นครปฐม หลังนับคะแนนพลิกไปมา 5 ครั้ง

วันที่ 29 เม.ย. 62 น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงการณ์กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม โดยระบุว่า หลังจากนางสาวสาวิกา ลิมปสุวัณณะ ผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม พบความผิดพลาดในการรวมคะแนนเลือกตั้งของกกต. จากเดิมที่กกต.ประกาศให้ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ชนะผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ 147 คะแนน แต่เมื่อนางสาวสาวิกานำคะแนนที่ได้จาก กกต.รายหน่วยมาตรวจสอบใหม่ กลับพบว่าคะแนนอนาคตใหม่ชนะประชาธิปัตย์ 4 คะแนน ทำให้กกต.มีมติให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งเขต เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนของเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม ถือเป็นกรณีที่มีปัญหาอย่างมาก โดยมีการแสดงคะแนนเปลี่ยนไปมาถึง 5 ครั้ง ได้แก่ 24 มี.ค. กกต.ประกาศให้พรรคอนาคตใหม่แพ้พรรคประชาธิปัตย์ 147 คะแนน ด้วยคะแนน 35,615 ต่อ 35,762 1 สัปดาห์หลังเลือกตั้ง ผู้สมัครอนาคตใหม่ขอคะแนนรายหน่วยจากกกต. มาตรวจสอบเอง พบว่าพรรคอนาคตใหม่ […]

กกต. รับความผิดพลาด นับคะแนนใหม่นครปฐม ไม่ชัวร์ “อนาคตใหม่” ได้ ส.ส. แจงเหตุล่าช้าแต่โปร่งใส

วันที่ 29 เม.ย. 62 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. นายเเสวง บุญมี รองเลาขาธิการ กกต. ได้เเถลงถึงสาเหตุของความล่าช้าของการประกาศผลการเลือกตั้ง รวมไปถึงความผิดพลาดของการนับคะเเนน ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.นครปฐม นายเเสวง กล่าวว่า ขอชี้เเจงว่า ตามมาตรา 127 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร พ.ศ.2561 ได้กำหนดว่าในการเลือกตั้งทั่วไป ให้ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.เเบบเเบ่งเขตได้ ก็ต่อเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นเเล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเเละเที่ยงธรรม เเละมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น พบว่า กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งได้ ก็ต่อเมื่อดำเนินการครบตามเงื่อนไของค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งด้วยบทบัญญัติดังกล่าว กกต. จึงไม่อาจทยอยประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากต้องประกาศผลโดยมีจำนวน ส.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ส่วนเรื่องการนับคะเเนนใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.นครปฐม ขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย ทางจังหวัดยังไม่ได้มีการรายงานผลเข้ามา ในเบื้องต้นได้เชิญผู้เเทนสมัครทั้ง 2 ราย […]

ลุ้น! ผู้ตรวจการแผ่นดินถกคำร้อง ส่งวินิจฉัยเลือกตั้งเป็นโมฆะ

ลุ้น ผู้ตรวจการแผ่นดิน ถกคำร้อง “เรืองไกร-วิรัตน์” ขอส่งศาล รธน. พิจารณาสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ส่อ ไม่ส่งปมเลือกตั้งโมฆะ วันนี้ 26 เมษายน2562 ผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมพิจารณาวินิจฉัยกรณีคำร้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ และนายวิรัตน์ กัลยาศิริ ที่ร้องเรียนปัญหาการคำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 พระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา128 พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวก่อนการประชุมว่า วันนี้ในการประชุมคาดว่าน่าจะได้ข้อยุติ โดยมั่นใจว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจที่จะส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย โดยเฉพาะประเด็นการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งหากส่งศาลแล้วขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ ส่วนการพิจารณาคำร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะของนายเรืองไกรนั้น ยืนยันว่ามีหลักในการพิจารณา มองว่า กกต.มีอำนาจจัดการตามกฏหมาย หาก กกต.จัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม การเลือกตั้งก็จะไม่โมฆะ พร้อมยกตัวอย่างการจัดการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะในอดีตเมื่อปี 2557 ด้วยเหตุจัดการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบกัน

“บิ๊กป้อม” มั่นใจ กกต.แจ้งข้อกล่าวหา “ธนาธร” ไม่ทำให้ประเทศวุ่นวาย

พล.อ.ประวิตร มั่นใจ เรื่อง กกต.แจ้งข้อกล่าวหา ธนาธร ไม่ทำให้ประเทศวุ่นวาย ว่าไปตามกฎหมาย  ยืนยัน คสช.และรัฐบาลไม่ได้ยุ่งเกี่ยว พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.แจ้งข้อกล่าวหา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จะส่งผลให้เกิดความวุ่นวาย หรือไม่ พลเอกประวิตร ยืนยันว่า ไม่วุ่นวาย เพราะ กกต.ทำ ตามกฎหมาย เป็นเรื่องของ กกต.ที่ต้องว่าไปตามกระบวนการกฎหมาย ยืนยัน คสช.และรัฐบาลไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไร ซึ่งเชื่อว่าประชาชนก็รู้ดี มั่นใจว่า คดีของนายธนาธรจะไม่นำไปสู่ความวุ่นวาย

กกต. มีมติแจ้งข้อหา “ธนาธร” ปมถือหุ้น วี-ลัค ขัดคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.

วันที่ 23 เม.ย. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติแจ้งข้อกล่าวหา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ภายหลังจากที่มีผู้ร้องเรียนว่า นายธนาธรมีลักษณะต้องห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพราะมีหลักฐานว่า นายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย ที่ได้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ นายธนาธรมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา ได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา

ชื่นมื่น! กกต. จัดพิธีสรงน้ำพระ-รดน้ำขอพรจากคณะกรรมการ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

สงกรานต์ กกต.ชื่นมื่น จัดพิธีสรงน้ำพระ-รดน้ำขอพรจากคณะกรรมการ ประธาน กกต.เผยสูตรคำนวณ ส.ส.ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แง้ม อาจต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ วันนี้ (10 เม.ย.62) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรดน้ำขอพรจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีการประกอบพิธีทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ ภายหลังจากเสร็จงานพิธี สื่อมวลชนได้พยายามสอบถามถึงรายละเอียดการประชุมของกกต. นาย อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน หากพูดสิ่งใดออกไปตอนนี้อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งจะต้องคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเพื่อหามติร่วมกันถึงสูตรวิธีคำนวณ แต่ยืนยันว่าวิธีคำนวณมีอยู่แล้วตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 128 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแล้ว พร้อมรับว่ากำลังพิจารณาอาจส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในเรื่องนี้ด้วย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังบอกถึง การประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีวาระพิจารณาเรื่องต่างๆหลายเรื่องแต่ยังไม่มีข้อยุติออกมาชี้แจงสังคมว่า […]

“เพื่อไทย” จ่อฟ้อง ม.157 กกต.กรณี “บัตรเลือกตั้งล่องหน” เขต 1 และ เขต 9 กทม.

“พรรคเพื่อไทย” จ่อฟ้อง ม.157 กกต.กับเขตเลือกตั้งที่ 2, 9 และ 1 กทม. หลังพบนำบัตรไปขานคะแนนผิดเขต จี้จัดเลือกตั้งซ่อมทั้ง 3 หน่วย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร และนางลีลาวดี วัชโรบล ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พระนคร ร่วมแถลงกรณีพบความผิดปกติการเลือกตั้ง โดยนายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ระหว่างการนับคะแนนเมื่อคืนนี้ (24 มีนาคม) มีรายงานจากผู้สังเกตการณ์พรรคเพื่อไทย ว่า พบว่าเจ้าหน้าที่ขานบัตรเลือกตั้งที่เป็นบัตรเสียจำนวนมาก ซึ่งปรากฎว่าเป็นการนำบัตรเขต 9 และ เขต 2 ไปนับเป็นคะแนนของเขต 1 โดยผู้สังเกตการณ์ขอทำแบบฟอร์มทักท้วง กกต.ประจำเขต แต่เจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่สามารถรับเรื่องได้ให้ร้องไปยัง กกต.กลาง […]

“ประวิตร” ซัดกลับพรรคการเมือง อยากเลือกตั้งใหม่ก็ไปทำเอง

“ประวิตร” ชี้ มติ กกต.ให้มีการเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย 5 จังหวัดและนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย เป็นเรื่องดี ซัดกลับพรรคการเมือง อยากเลือกตั้งใหม่ทุกเขต ก็ไปทำเองละกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ มติ กกต.ให้มีการเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย 5 จังหวัดและนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย นั้น เป็นเรื่องดี เป็นหน้าที่ของ กกต.หากอะไรที่ดูไม่โปร่งใส กกต.ก็ทำให้เกิดความโปร่งใสเสีย ก็หมดเรื่อง โดยพรรคการเมืองเรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ทุกเขต ไม่ใช่แค่บางหน่วยนั้น พลเอกประวิตรบอกว่า ก็ไปทำเองละกัน

กกต.มีมติจัดเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย-นับคะแนนใหม่ 2 หน่วย

วันนี้ (4 เม.ย.62) มีรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งให้นับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตใหม่ จำนวน 2 หน่วย และสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ จำนวน 6 หน่วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงว่า หน่วยเลือกตั้งที่ถูกสั่งให้นับคะแนนใหม่ จำนวน 2 หน่วย เป็นกรณีที่ผลการนับคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ถูกสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 6 หน่วย เป็นกรณีที่ผลการนับคะแนน มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง นับคะแนนใหม่ 1 จังหวัด คือ ขอนแก่น หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ต. บัวใหญ่ อ. น้ำพอง หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ต. ม่วงหวาน อ. น้ำพอง จัดการเลือกตั้งใหม่ 5 […]

กกต.เชิญ กรธ.ให้ความเห็นวิธีคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก่อนประกาศผล 9 พ.ค.นี้

วันนี้ (3 เม.ย.62) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในศูนย์ราชการเเจ้งวัฒนะ ท่ามกลางสถานการณ์ ที่หลายฝ่ายตั้งคำถาม จนนำไปสู่การร้องเรียนต่างๆ มากมายต่อ กกต.เเละปมปัญหาหนึ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตกับ กกต.ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือเรื่องการคำนวน ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อ ที่ยังไม่มีความชัดเจน จนนำไปสู่การเรียกร้องของนักวิชาการ เเละพรรคการเมืองต่างๆ ให้ กกต.ออกมาเปิดเผยสูตรคำนวณที่ถูกต้อง กกต.จึงได้เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กกต.ที่มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ เป็นประธาน เเละมีนักวิชาการ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ เพื่อขอความเห็นประเด็นกฎหมายดังกล่าว เเละมีการประสาน นายประพันธ์ นัยโกวิท อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เเละนายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ. เพื่อขอมาให้ความเห็นวิธีการคำนวน ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อที่ถูกต้อง รวมถึงเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา91 เเละมาตรา128 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เเละกรณีที่พรรคเพื่อไทย ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.ในระบบเขตเลือกตั้ง มากกว่าจำนวน ส.ส.ที่พึงได้ ว่า ขณะยกร่าง กรธ.มีเเนวคิดเเละต้องการให้มีการคิดคำนวนเเบบใด เพื่อเป็นข้อมูลต่อ กกต.ในการพิจารณาคำนวณจำนวน เเละประกาศรายชื่อ ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อ ที่เเต่ละพรรคจะได้รับ […]

เจอสายตรง! นศ.มรภ.พิบูลย์สงคราม ประกาศยกเลิกกิจกรรมล่ารายชื่อ ถอดถอน กกต.

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม ประกาศยกเลิกกิจกรรมล่ารายชื่อ ถอดถอน กกต. หลังมี จนท.สันติบาลติดต่อเข้าไปที่มหาวิทยาลัย หวั่นถูกฟ้องร้อง วันนี้ (2 เม.ย.62) ทวิตเตอร์เกี่ยวกับกฎหมายชื่อดังอย่าง iLawFX เปิดเผยว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม ได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมล่ารายชื่อถอดถอน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เนื่องจากได้มีเจ้าหน้าที่สันติบาลติดต่อเข้าไปที่มหาวิทยาลัย ทางผู้บริหารมีความกังวลจึงแจ้งให้นักศึกษายกเลิกการจัดกิจกรรม เพราะหากไม่ยกเลิกอาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้

นายกฯ ระบุ ถอดถอน กกต.ให้ศาลตัดสิน วอนหยุดสร้างความวุ่นวาย

นายกรัฐมนตรี เตือนกลุ่มประชาชนที่ออกมาร้องเรียน และล่ารายชื่อถอดถอน กกต. ว่า อย่าทำเรื่องให้วุ่นวายไปมากกว่านี้ และต้องเข้าใจกระบวนการยุติธรรม เรื่องนี้ศาลเป็นผู้ตัดสิน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณีมีข้อสงสัยในผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. ว่า เรื่องนี้ เป็นเรื่องของกกต. ให้กกต.เป็นผู้ชี้แจงเพราะทำหน้าที่การเลือกตั้ง ส่วนที่มีกลุ่มประชาชน ล่ารายชื่อถอดถอนกกต. นั้น นายกรัฐมนตรี ถามกลับว่า กระบวนการมันอยู่ตรงไหน ทุกอย่างตนเคยบอกไว้แล้ว การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการทำอะไร ต้องเข้าใจระบบระเบียบข้าราชการ ขอใหเข้าใจกระบวนการยุติธรรมเขาบ้างว่าเป็นอย่างไร มีหน้าที่อย่างไร มีขั้นตอนตรงไหน พร้อมย้ำว่า ขั้นตอนการพิจารณาเป็นเรื่องของศาลและขอร้อง อย่าให้เกิดความวุ่นวายไปมากกว่านี้

หมดศรัทธา!! หนุ่มเผาเกียรติบัตร “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” ที่ได้จากการอบรมกับ กกต.

ยังคงกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ยังคงมีข้อสังสัยและความคลุมเครือในหลายประเด็น โดยที่ทาง กกต. ก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน และล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านรายหนึ่ง ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งเป็นภาพเกียรติบัตร ที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งในงานอบรมหลักสูตร “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 ที่กำลังถูกไฟเผา พร้อมกับระบุข้อความว่า…กกต. ครับ เกียรติที่ผมได้มา ผมขอคืนให้ #หมดศรัทธา #ละอายใจแทน

keyboard_arrow_up