The Briefer

การยื่นฟื้นฟูกิจการ-การล้มละลาย ต่างกันยังไง? ยื่นแล้วต้องทำอะไรบ้าง? | Spotlight | 17 พ.ย. 66 | AMARIN TVHD34

17 พ.ย. 66
JKN ขอยื่นฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลาย เพราะมีปัญหาสภาพคล่อง การยื่นฟื้นฟูกิจการแตกต่างกับการยื่นล้มละลายยังไง และยื่นไปแล้วต้องทำอะไรบ้าง

วิดีโอ แนะนำ