Live Talk

นักเศรษฐศาสตร์ฝากการบ้านถึงรัฐบาลใหม่ | Spotlight | 20 ก.ย. 66 | AMARIN TVHD34

20 ก.ย. 66
SPOTLIGHT Live Talk วันนี้พูดคุยกับ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง ในประเด็น 1 สัปดาห์ของการทำงานของรัฐบาลใหม่ มีมติครม.ออกมาหลายเรื่องเพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพลดภาระให้กับประชาชน ในมุมของนักเศรษฐศาสตร์คาดหวังอย่างไรกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่และมีข้อเสนอแนะเป็นการบ้านฝากถึงรัฐบาลใหม่อะไรบ้าง ไปติดตามกัน

วิดีโอ แนะนำ