advertisement

spotlight
Special Scoop

ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เสียค่าปรับ หนทางแก้หนี้ กยศ.? | Spotlight | 20 ก.ย. 65 | AMARIN TVHD34

20 ก.ย. 65
มื่อสภาฯผ่านร่างกฏหมายแก้ไขให้การชำระหนี้ กยศ.ไม่ดอกเบี้ยและค่าปรับ ทำให้มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ กยศ.เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญของประเทศ เพราะสถิติพบว่า กยศ.ของไทยมีการผิดนัดชำระหนี้กว่า 70% ก่อนหน้านี้ จึงเคยมีข้อเสนอล้างหนี้ กยศ.กันมาแล้ว ประเด็นการลดดอกเบี้ยเป็น0% จะใช่ทางออกหรือไม่ ลองไปดูข้อมูลเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยในตอน ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เสียค่าปรับ หนทางแก้หนี้ กยศ.?

วิดีโอ แนะนำ