spotlight
Spotlight Exclusive

จีน VS ไต้หวัน สหรัฐฯทะเลาะกันทำไม? | Spotlight | 5 ส.ค. 65 | AMARIN TVHD34

5 ส.ค. 65
ประเด็นสำคัญที่สุดของความขัดแย้งระหว่างจีน ไต้หวัน และสหรัฐฯ คือ การดำเนินนโยบายประเทศจีนเดียว ที่จีนยึดมั่นว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ในขณะที่ไต้หวันเองมีความเป็นอิสระมาอย่างยาวนาน ข้อถกเถียงนี้ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ มองอย่างไร ไปฟังคำตอบกัน

วิดีโอ แนะนำ