Live Talk

จับตาการเมืองอิหร่านสะเทือนเศรษฐกิจโลก? | Spotlight | 5 มิ.ย. 67 | AMARIN TVHD34

5 มิ.ย. 67
เหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่ 19 พฤษาภาคม ทําให้โลกต้องจับตามองถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองว่าจะกําหนดเศรษฐกิจและนโยบายอย่างไรต่อไป

วิดีโอ แนะนำ