Special Scoop

สิงคโปร์จ่อใช้สีพิเศษทาตึก ลดอุณหภูมิ 2 องศา | Spotlight | 21 พ.ค. 67 | AMARIN TVHD34

21 พ.ค. 67
สิงคโปร์วางแผนใช้สีพิเศษทาตึกอาคารบ้านเรือนในประเทศเพื่อแก้ปัญหาความร้อนสะสมในเมือง

วิดีโอ แนะนำ