ธุรกิจการตลาด

Gartner คาดองค์กรไทยใช้จ่ายคลาวด์ทะลุ 66,276 ล้านบาท หลัง Gen AI มาแรง

23 มิ.ย. 67
Gartner คาดองค์กรไทยใช้จ่ายคลาวด์ทะลุ 66,276 ล้านบาท หลัง Gen AI มาแรง

ปัจจุบัน ธุรกิจและองค์กรจำนวนมาก ให้ความสำคัญกับระบบคลาวด์มากขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่โควิด-19 ที่ส่งเสริมทิศทางการทำงานแบบระยะไกลมากขึ้น ที่ต้องมีดาต้าเซ็นเตอร์ที่สามารถเปิดใช้งานการประมวลผลบนคลาวด์ได้เพิ่มขึ้น บวกกับพัฒนาการของ Generative AI ทีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการของคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ล่าสุด Gartner คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะของผู้ใช้ทั่วโลก ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 20.4% คิดเป็นมูลค่า 675,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 24.869 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 561,104 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2023 ที่ผ่านมา จากการใช้ Generative AI ที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัย

ในขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายของบริการคลาวด์สาธารณะขององค์กรในประเทศไทย Garter คาดการณ์ว่าในปีนี้จะสูงกว่าราวๆ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 66,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.1% จากปี 2023 โดยกลุ่มบริการ Infrastructure-as-a-service (IaaS) เติบโตสูงสุดเพิ่มขึ้น 39.6% ตามมาด้วย Platform-as-a-service (PaaS) อยู่ที่ 26%

ซิด ณาก รองประธานฝ่ายวิจัย Gartner กล่าวว่า “เราคาดว่าจะเห็นการเติบโตของการใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจาก Generative AI เนื่องจากมีการสร้างโมเดลพื้นฐานเพื่อใช้งานทั่วไปอยู่ตลอดเวลา และการส่งมอบแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน Generative AI ที่ขยายตัวเพิ่มไปสู่วงกว้าง และการเติบโตที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องนี้เราจึงคาดว่าก่อนสิ้นทศวรรษนี้ยอดการใช้จ่ายผู้ใช้กับบริการคลาวด์สาธารณะจะสูงทะลุหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ซึ่งกลุ่ม IaaS ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการปฏิวัติของ Generative AI ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ โดยความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฝึกอบรมโมเดล AI การอนุมานและการปรับแต่งอย่างละเอียดนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะยังคงเติบโตทวีคูณ อันส่งผลโดยตรงต่อการใช้บริการคลาวด์ในกลุ่ม IaaS”

ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบริการแพลตฟอร์มกำลังผลักดันการเติบโตของยอดการใช้จ่ายในระดับสูงสุด กลุ่มบริการ SaaS ยังคงเป็นกลุ่มที่มียอดการใช้จ่ายของผู้ใช้ใหญ่ที่สุดของตลาดคลาวด์ โดยในปี 2567 คาดว่าจะเติบโต 20% คิดเป็นมูลค่ารวม 247,203 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 9.102 ล้านล้านบาท

ซึ่งกลุ่ม SaaS ได้รับแรงหนุนมาจากการที่แอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยโดยผู้ขายซอฟต์แวร์อิสระเพื่อให้สามารถทำงานในรูปแบบ SaaS ได้ ขณะที่องค์กรต่างๆ ยังคงเพิ่มการใช้งานบนคลาวด์สำหรับการใช้งานเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น AI, Machine Learning, Internet of Things, และ Big Data

ส่วนการคาดการณ์มูลค่าบริการคลาวด์สาธารณะของผู้ใช้ทั่วโลกสำหรับปี 2023-2025 โดย Gartner เป็นดังนี้ (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ):

 

ปี 2023

ปี 2024

ปี 2025

 

ยอดใช้จ่าย

เติบโต (%)

ยอดใช้จ่าย

เติบโต (%)

ยอดใช้จ่าย

เติบโต (%)

Cloud Application Infrastructure Services (PaaS)

142,934

19.5

172,449

20.6

211,589

22.7

Cloud Application Services (SaaS)

205,998

18.1

247,203

20.0

295,083

19.4

Cloud Business Process Services (BPaaS)

66,162

7.5

72,675

9.8

82,262

13.2

Cloud Desktop-as-a-Service (DaaS)

2,708

11.4

3,062

13.1

3,437

12.3

Cloud System Infrastructure Services (IaaS)

143,302

19.1

180,044

25.6

232,391

29.1

รวมมูลค่าตลาดทั้งหมด

561,104

17.3

675,433

20.4

824,763

22.1

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT