positioning

บีทีเอส กรุ๊ป ร่วมกับ กทม.-สสส”ชวนร่วมนิทรรศการ แบ่งปันความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5

18 มี.ค. 67
บีทีเอส กรุ๊ป ร่วมกับ กทม.-สสส”ชวนร่วมนิทรรศการ แบ่งปันความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ กทม. – สสส. ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานนิทรรศการ The Air We Share แบ่งปันความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5 บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ 22 มี.ค. 67

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ The Air We Share ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2567 ณ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ โดยนิทรรศการดังกล่าว จะมีการแบ่งปันความรู้ และบทบาทในการแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้น ระยะยาว และต่อการดำเนินชีวิตในสังคม

นอกจากนี้ภายในงานจะมีการนำเสนอแนวทางให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาผ่านการใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน

โดยวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ จึงขอเชิญชวนผู้โดยสาร และประชาชน เดินทางมาร่วมงาน ด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการเดินทางที่ยั่งยืน และลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภายในงานจะมีผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทบีทีเอส, กทม., สสส., หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคีที่เข้าร่วมโครงการ มาร่วมจัดกิจกรรม Workshop มากมาย และยังมีโซนคลินิกสุขภาพ ที่จะมีหน่วยงานทางการแพทย์ของ กทม. มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี!
แก่ผู้เข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรม Workshop และคลินิกสุขภาพจะมีให้บริการเฉพาะวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2567 เท่านั้น

Powered By : Positioning

advertisement

SPOTLIGHT