positioning

แม็คโครให้ความร่วมมือ DSI เข้าตรวจ หลังหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจคลังสินค้า พบการรับซื้อสินค้าถูกต้อง ยืนยันไร้หมูเถื่อน

27 พ.ย. 66
แม็คโครให้ความร่วมมือ DSI เข้าตรวจ หลังหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจคลังสินค้า พบการรับซื้อสินค้าถูกต้อง  ยืนยันไร้หมูเถื่อน
แม็คโครให้ความร่วมมือ DSI เข้าตรวจ หลังหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจคลังสินค้า พบการรับซื้อสินค้าถูกต้อง ยืนยันไร้หมูเถื่อน ขั้นตอนมีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%

แม็คโครชูจุดยืนดำเนินธุรกิจโปร่งใส ให้ความร่วมมือภาครัฐในการตรวจสอบเชิงรุก มั่นใจนโยบายการจัดซื้อสินค้ามีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% ยืนยันไม่สนับสนุนสินค้านำเข้าผิดกฎหมาย และเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรไทย โดยเน้นการรับซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก

จากการเชิญหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าแม็คโคร มหาชัย และวังน้อย เมื่อวันที่ 15 และ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบการดำเนินการและเอกสารรับซื้อ ซึ่งพบว่าสินค้าเนื้อหมู ตับหมู ทั้งหมดมีความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมีแหล่งที่มาตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด ล่าสุดแม็คโครได้ให้ความร่วมมือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในการเข้าตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่ นำเสนอขั้นตอนการรับซื้อและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า พร้อมเอกสารการรับซื้อถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เนื้อหมู และชิ้นส่วนหมูทั้งแช่เย็นและแช่แข็ง ที่จำหน่ายผ่านแม็คโครทุกสาขา ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK จึงยืนยันได้ถึงการส่งมอบสินค้าที่สด สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามเกณฑ์ปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%

Powered By : Positioning

advertisement

SPOTLIGHT