ธุรกิจการตลาด

10 อันดับ ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ แพงสุดในประเทศไทย รับปี 2024

18 ม.ค. 67
10 อันดับ ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ แพงสุดในประเทศไทย รับปี 2024

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กทุกคน ผู้ปกครองจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกเป็นอย่างมาก หนึ่งในทางเลือกของผู้ปกครองในการส่งลูกเข้าเรียน คือ โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะให้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแล้ว โรงเรียนนานาชาติยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศอีกด้วย 

 

เปิด 10 อันดับ ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ แพงสุดในประเทศไทย รับปี 2024

เปิด 10 อันดับ ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ แพงสุดในประเทศไทย รับปี 2024

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB EIC) ได้ออกบทวิเคราะห์ว่า ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในไทยมีมูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาท และมีการเปิดสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย รองรับกับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆ ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรจากอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนราว 50% และ 30% ของจำนวนโรงเรียนนานาชาติทั่วประเทศ ตามลำดับ และ สำหรับโรงเรียนนานาชาติที่มีค่าเทอมสูงสุด 10 อันดับแรกในประเทศไทยในปี 2567 มีดังนี้

 

10  อันดับ โรงเรียนนานาชาติที่มีค่าเทอมสูงสุดใน ประเทศไทย

เปิด 10 อันดับ ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ แพงสุดในประเทศไทย รับปี 2024

 • 1 โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี กรุงเทพ (Shrewsbury International School Bangkok) 1,109,400 สำหรับ Year 12
 • 2 โรงเรียนนานาชาติ ISB (International School Bangkok) ค่าเทอม 1,075,000 บาท สำหรับ Grade 9-12
 • 3 โรงเรียนนานาชาติ นิสท์ (NIST International School Bangkok) ค่าเทอม 1,021,700 บาทบาท สำหรับ Year 12-13 
 • 4 โรงเรียนนานาชาติ คิงส์คอลเลจกรุงเทพ (King’s College School Bangkok) ค่าเทอม 990,000 บาท สำหรับ Year 10-13
 • 5 โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์กรุงเทพ (Harrow International School Bangkok) ค่าเทอม 982,400 บาท สำหรับ Year 12-13
 • 6 โรงเรียนนานาชาติ เบซิส กรุงเทพ (BASIS International School Bangkok) ค่าเทอม 975,000 บาท สำหรับ Grade 9-12
 • 7 โรงเรียนนานาชาติ ไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพ (Brighton College International School Bangkok) ค่าเทอม  964,700 บาท สำหรับ Year 12-13
 • 8 โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ (Wellington College International School Bangkok) ค่าเทอม 940,000 บาท สำหรับ Year 10-13
 • 9 โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช สคูล (DBS Denla British School) ค่าเทอม 926,367 บาท สำหรับ Year 12-13
 • 10 โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา (Bangkok Patana School) ค่าเทอม 905,300 บาท สำหรับ Year 12
** ป.ล.การจัดอันดับครั้งนี้เราได้เลือกค่าเทอมจากปีที่สูงที่สุดของแต่ละโรงเรียนในปีการศึกษา 2023/24 นั่นก็คือ Grade 12 และ Year 13 มาเป็นเกณฑ์จัดอันดับในครั้งนี้

การแข่งขันของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

เปิด 10 อันดับ ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ แพงสุดในประเทศไทย รับปี 2024

SCB EIC มองว่า ตลาดโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะแข่งขันรุนแรงขึ้นในระยะข้างหน้า จากปัจจัยหลักสองประการ ได้แก่

 

 • ประการที่ 1  การแข่งขันจากโรงเรียนนานาชาติเปิดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอก ฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และฝั่งทิศตะวันออก รวมถึงปริมณฑล สอดคล้องกับการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยระดับบนในพื้นที่ดังกล่าว โรงเรียนนานาชาติเหล่านี้มักเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย จึงสามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้มากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติขนาดเล็ก ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการลงทุนในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 

 • ประการที่ 2 โรงเรียนนานาชาติยังเผชิญความท้าทายด้านต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรักษามาตรฐานการเรียนการสอน อีกทั้งต้นทุนบุคลากรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นทุกปี หากจำนวนนักเรียนขยายตัวได้ช้ากว่าการขยายธุรกิจของโรงเรียนนานาชาติในระยะข้างหน้าแล้ว จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง และอัตรากำไรของโรงเรียน

 

สรุปการแข่งขันของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในระยะข้างหน้า โรงเรียนนานาชาติ จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการให้บริการเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ

ที่มา เว็บไซต์ของแต่ละโรงเรียน ,Wikipedia, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB EIC) และ FB เพจติดหรู

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT