Aladdin the musical การแสดงการกุศลช่วยเหลือโรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฏคีรีวัน

“มูลนิธิมกุฏคีรีวันเพื่อคนตาบอด” ร่วมกับ “โรงเรียนทอฝัน มิวสิคแอนด์แดนซ์” เตรียมจัดการแสดงเรื่อง “Aladdin the musical” ในวันที่ 5 เมษายน 2562 จำนวน 2 รอบ ในเวลา 10.30 น. และ เวลา 15.00 น. ณ โรงละครวังหน้า สนามหลวง เพื่อหารายได้มอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา

โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2562 – 5 เมษายน 2562 ที่โรงเรียนทอฝันมิวสิคแอนแดนซ์ โทร. 02-241-9299, 098-891-5416 หรือทางไลน์แอ็พพลิเคชั่น @thorfun_school บัตรมีราคาเริ่มที่ 500, 700 และ 900 บาท ซึ่ง “Aladdin the musical” เป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนทอฝัน มิวสิคแอนด์แดนซ์ ผ่านเรื่องราวการผจญภัยแฟนตาซี อะลาดิน ที่สอดแทรกคติสอนใจให้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา

keyboard_arrow_up