กฟน. เตือน!! พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงให้รีบป้องกัน ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงเพื่อความปลอดภัย

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความห่วงใยความปลอดภัยประชาชน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีฝนตกหนัก และปริมาณน้ำมาก เตือนให้ประชาชนในพื้นที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ที่เป็นลักษณะแอ่งกระทะน้ำท่วมบ่อยครั้ง ได้แก่บริเวณถนนฉิมพลี-ทุ่งมังกร เขตตลิ่งชัน รวมถึงชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง กฟน. จึงขอเตือนและแนะนำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว หากพบว่าระดับน้ำบริเวณบ้านเริ่มท่วมสูงขึ้นจนใกล้ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบดำเนินการย้ายปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว และอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด พร้อมทั้งควรติดตามข่าวสาร สถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมให้บริการเลื่อนปลั๊ก-สวิตช์ไฟฟ้า ในพื้นที่ให้บริการที่น้ำท่วมสูง สามารถแจ้งขอใช้บริการได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน หรือแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130 และช่องทาง MEA Smart Life Application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 – เปิดใช้งาน Application เลือกหัวข้อ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
 – เลือกหัวข้อ แจ้งเหตุอื่นๆ / ร้องเรียน
 – เลือกหัวข้อ ขอความช่วยเหลือ พร้อมกรอกข้อมูล ชื่อผู้ส่ง รายละเอียดหรือข้อความที่ต้องการแจ้งให้ทราบ รวมถึงสามารถถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งพร้อมกับข้อมูลได้ทันที
 – กดปุ่ม แจ้ง เสร็จสิ้นขั้นตอน

หลังจากนั้นระบบ MEA Smart Life Application จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบและติดต่อประสานงานเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือต่อไป สามารถดาวน์โหลดใช้งานฟรีที่ App Store & Play Store หรือคลิกที่ iOS : http://bit.ly/1pzR2VK, Android : http://bit.ly/1tS5zhP

หากพบเห็นเสา สายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกเขต หรือแจ้งได้ที่ MEA CALL CENTER โทร 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่าน MEA Smart Life Application ทั้งระบบ iOS และ Android บน Smart phone ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก : การไฟฟ้านครหลวง

keyboard_arrow_up