กฟน. ตรวจความพร้อมระบบไฟฟ้ารับเทศกาลลอยกระทง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชม.

เทศกาลลอยกระทง การไฟฟ้านครหลวง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชม.

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันลอยกระทงซึ่งเป็นเทศกาลวันสำคัญที่มักมีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมสถานที่จัดงานเทศกาลในช่วงเวลากลางคืน การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความเพียงพอและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แนวลำน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองภาษีเจริญ คลองผดุงกรุงเกษม คลองสำโรง คลองทวีวัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้ คิดเป็นจำนวนท่าน้ำทั้งสิ้น 102 แห่ง โดย กฟน. ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกด้านระบบไฟฟ้าให้กับกับประชาชนที่จะเดินทางร่วมในงานเทศกาลลอยกระทงอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม หากพบเหตุฉุกเฉินหรืออันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือขอคำแนะนำ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

keyboard_arrow_up