พยาบาลเฮ! นายกฯ ไฟเขียวทยอยบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการภายใน 3 ปี

วันนี้ (16 พ.ค.) เวลา 13.40 น. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพว่า ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้มีการประชุมโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหาวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีแนวโน้มการแก้ไขปัญหาในทางที่ดีขึ้น

โดยจะทยอยบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพให้ตามอัตราว่างภายในส่วนราชการที่สามารถบรรจุได้ไปก่อน และจะทยอยเพิ่มอัตราข้าราชการให้ภายในระยะเวลา 3 ปี

นายกฯ กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญต้องดูแลภาพรวมบุคลากรในระบบราชการทั้งหมด ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวว่าจะทำอย่างไรในอนาคตเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมา ในส่วนของพยาบาลวิชาชีพมีการผลิตบุคลากรทุกปี ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถบรรจุให้เข้ารับราชการได้ทุกคน แต่อาจจะแก้ไขปัญหาโดยภาคเอกชนให้ทุนเรียนพยาบาล พอจบมาแล้วก็กลับไปทำงานในสถานพยาบาลของเอกชนที่ให้ทุนเรียน พร้อมกล่าวยืนยันรัฐบาลจะดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ พร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการปรับโครงสร้างภายในทุกส่วนราชการให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันกับภารกิจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างเหมาะสมต่อไป

ด้านพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีพยาบาลที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนประมาณ 1,1000 คน ซึ่งรู้สึกว่าการประกอบอาชีพของตนเองไม่มีความมั่นคงและได้รับสิทธิประโยชน์และการดูแลสวัสดิการต่างๆ แตกต่างจากข้าราชการ ขณะที่การปฏิบัติหน้าทีในการดูแลผู้เจ็บป่วยถือเป็นงานหนักและต้องอาศัยความสามารถหรือวิชาชีพเฉพาะทาง จึงต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลช่วยเหลือกลุ่มพยาบาลดังกล่าวให้แปรสภาพจากลูกจ้างชั่วคราวมาเป็นข้าราชการ

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้ถูกนำเสนอเข้าคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักงาน ก.พ. ซึ่ง คปร. ยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริง แต่ตำแหน่งที่ว่างของกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ มีจำนวนประมาณ 2,200 อัตรา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การบรรจุอัตรากำลังพยาบาลที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนประมาณ 1,1000 คน ที่ประสงค์จะเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งที่ว่างอยู่จำนวน 2,200 อัตรา ก่อน ซึ่งที่เหลืออีกจำนวน 8,900 คน ให้ดำเนินการบรรจุในแต่ละปีๆ ไปจนครบตามจำนวนดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 – 2562 เพื่อให้สามารถรองรับอัตรากำลังพยาบาลที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนประมาณ 1,1000 คน ได้ภายใน 3 ปี

พร้อมกันนี้ให้มีการตั้งคณะกรรมการเป้าหมายนโยบายบุคลากรสาธารณสุข และมอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้ไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีความพึงพอใจต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

keyboard_arrow_up