โครงการรถไฟรางคู่ช่วงชุมทาง ‘จิริะ-ขอนแก่น’ ล่าช้ากว่ากำหนด คาดเปิดใช้ ก.พ. 62

นายวิรุต เภาทอง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการรถไฟทางคู่เส้นทางช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ว่าด้วยการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง หรือการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่โ ดยรฟท.ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้าซีเคซีเอช (บมจ.ช.การช่างและบจก.ช.ทวีก่อสร้าง) ดำเนินงานก่อสร้างไป เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ขณะที่การก่อสร้างจากแผนที่กำหนดไว้คือ 58% คืบหน้าแล้วร้อยละ 53.50% ล่าช้าอยู่ 4.5% ขณะนี้ได้ปรับแผนการเปิดบริการใหม่ จากก่อนหน้านี้มีนโยบายจะเปิดบริการช่วงบ้านเกาะ-เมืองคง ระยะทาง 50 กม. ก่อนในช่วงปลายปี 2560 นั้น คงไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากต้องทดสอบระบบอาณัติสัญญาณเพื่อความปลอดภัย โดยจะเปิดบริการพร้อมกันตลอดสาย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

นายวิรุตกล่าวอีกว่า โครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น เป็นรางกว้าง 1 เมตร โดยก่อสร้างทางเพิ่ม 1 ทาง ด้านขวาขนาน ไปกับทางรถไฟ เดิมมีสถานีในพื้นที่ก่อสร้าง 18 สถานี มี 16 สถานีเดิมที่ได้รับผลกระทบ ต้องรื้อแล้วสร้างใหม่ โครงสร้างเป็นทางวิ่งระดับพื้นทั้งหมด ยกเว้นช่วงบริเวณสถานีขอนแก่น จะเป็นทางรถไฟยกระดับระยะทางประมาณ 5.4 กม. โดยจะรื้อสถานีเดิม และสร้างสถานีใหม่ขึ้นมารองรับ ถือว่าเป็นสถานีขนาดใหญ่พิเศษแห่งแรกในภูมิภาค

ขณะเดียวกันมีสะพานรถไฟจำนวน 84 สะพาน งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น 18 สถานี และป้ายหยุดรถไฟ 7 แห่ง และงานก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบ้านกระโดน สถานีชุมทางบัวใหญ่ และสถานีท่าพระ

อย่างไรก็ตาม การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า หากโครงการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ จะเปลี่ยนการขนส่งทางถนนไปสู่รางมากขึ้น โดยมีผู้โดยสารใช้บริการ 27,200 – 38,800 คนต่อวัน และเพิ่มขึ้นเป็น37,000-55,000 คนต่อวัน ขณะที่ปริมาณขนส่งสินค้าที่ผ่านเส้นทางประมาณ 10,900-11,300 ตันต่อวัน จะเพิ่มขึ้นเป็น 36,400 ตันต่อวัน ภายในปี 2577 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้า รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สามารถรองรับการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางรถไฟในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

keyboard_arrow_up