นักดื่ม-สิงห์อมควันสะดุ้ง! เก็บภาษีบาปเพิ่ม 2% ดีเดย์ 26 ม.ค.นี้

วันที่ 26 ม.ค.61 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงกรณีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสุราและยาสูบเพิ่มขึ้นอีก 2 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราภาษีสรรพสามิตที่เสียภาษีในปัจจุบัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อนำเงินรายได้ส่งบำรุงเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณละไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตามที่ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ กำหนดไว้ โดยเงินดังกล่าวจะนำไปจัดสรรช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่อยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของภาครัฐ ในการรองรับสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นภาษีดังกล่าวจะกระทบต่อต้นทุนราคาสุราและยาสูบบ้างแต่ไม่มาก เริ่มต้นแค่หลักไม่กี่สิบสตางค์ เช่น หากเดิมบุหรี่หนึ่งซองเสียภาษีสรรพสามิต 25 บาท ก็จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 50 สตางค์เท่านั้น ส่วนการจัดเก็บภาษีสรรสามิตจากสุราและยาสูบครั้งนี้จะครอบคลุมทั้งบุหรี่ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ ซึ่งประเมินว่าจะทำให้มีรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นในปีนี้ประมาณ 4,200-4,600 ล้านบาท จากฐานรายได้การเก็บภาษีสุราและบุหรี่ที่อยู่ประมาณปีละ 200,000 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะมีการส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 4,000 ล้านบาท ขณะที่ส่วนเกินจะถูกนำส่งเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน

keyboard_arrow_up