แนะ! ปชช.ภาคใต้น้ำลดระวัง ‘โรคฉี่หนู-ไข้เลือดออก’ อันตรายถึงตาย

กระทรวงสาธารณสุข กำชับพื้นที่น้ำท่วมจัดบริการดูแลประชาชนต่อเนื่อง เฝ้าระวังโรคหลังน้ำลด ทั้งโรคฉี่หนู ตาแดง ไข้หวัด ไข้เลือดออก

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย กำชับให้สถานบริการจัดบริการประชาชนต่อเนื่อง พร้อมสื่อสารโรคและภัยที่มากับน้ำท่วม ที่สำคัญคือ โรคฉี่หนู ไข้หวัด ตาแดง  ไข้เลือดออก พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด ทั้งในส่วนทรัพย์สินของทางราชการและของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป

โดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการดูแลประชาชน ส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า ไข้หวัด โรคเรื้อรัง และด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่และ อสม.ออกเคาะประตูบ้านเตือน “1ภัย 3โรค” คือภัยจากการจมน้ำ ในผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  มีโรคประจำตัว เช่น ลมชักและความประมาท คิดว่าน้ำไม่เชี่ยว ส่วน 3โรคคือโรคฉี่หนู ไข้หวัด ไข้เลือดออก พร้อมคัดกรองและให้ยารักษาทันที

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ กล่าวว่า “โรคที่พบได้บ่อยหลังน้ำลดที่เป็นอันตรายถึงเสียชีวิต คือโรคฉี่หนู ส่วนใหญ่เชื้อโรคจะอยู่ในน้ำที่ท่วมขัง หลังลุยน้ำ ย่ำโคลน ให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย และหากมีไข้สูง ตาแดง ปวดน่อง ให้รีบพบแพทย์ทันที ป้องกันโรคแทรกซ้อน ซึ่งโรคนี้มียารักษาให้หายได้ หากรักษาได้ทันท่วงที “
keyboard_arrow_up