“เพื่อไทย” จี้ กตต.ถอดคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ชี้เป็นหมากของ “บิ๊กตู่”

โฆษกพรรคเพื่อไทยเข้ายื่นหนังสือถึง กกต.กรณีการแต่งตั้ง ส.ว.ของ คสช. จวก “บิ๊กตู่” ชงเองกินเอง จี้ กกต.พิจารณายกเลิกคณะกรรมการสรรหา ส.ว.

วันนี้ (23 เม.ย.62) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้ยกเลิกการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในส่วนที่สรรหาโดยคณะกรรมการการสรรหาที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า เหตุผลที่มายื่นหนังสือในวันนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 269 (1) กำหนดให้มีคณะกรรมการการสรรหา ส.ว.คณะหนึ่ง ที่ คสช.แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นกลางทางการเมืองจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน มีหน้าที่สรรหาผู้ซึ่งสมควรเป็น ส.ว. แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ได้แต่งตั้งให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้า คสช. รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะกรรมการการสรรหา ส่วนกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ก็มาจากคนในคณะ คสช. และรัฐบาลซึ่งถือเป็นบุคคลที่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ พลเอกประยุทธ์ อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐด้วยแล้ว การดำเนินการดังกล่าวมีผลเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ ได้ตั้ง พลเอก ประวิตร และคนของตนเองใน คสช. และรัฐบาล เพื่อไปสรรหา ส.ว.มาให้ตนเองได้เลือก

เมื่อเลือก ส.ว.ได้แล้ว ส.ว.เหล่านี้ก็จะไปเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งมีชื่อ พลเอกประยุทธ์ อยู่ด้วย กรณีนี้จึงกลายเป็นเรื่อง “ชงเองกินเอง” ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว พรรคเพื่อไทยเห็นว่าเป็นกระบวนการสรรหา ส.ว.ที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 269 เพราะกรรมการสรรหา ส.ว.นอกจากไม่เป็นกลางทางการเมืองแล้ว ยังอยู่ในฝ่ายของพรรคการเมืองที่สนับสนุน พลเอกประยุทธ์ ด้วย ดังนั้นเมื่อสถานะของส.ว.ตามรัฐธรรมนูญถือเป็นผู้แทนปวงชนของชาวไทยเช่นเดียวกับ ส.ส. การปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปโดยอิสระ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด แต่เมื่อการสรรหา ส.ว.มีต้นทางมาจากคณะกรรมการสรรหาที่ไม่เป็นกลางทางการเมืองแล้ว ย่อมจะได้ ส.ว.ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นฝ่ายเดียวกันฝ่ายการเมืองที่สรรหาและเลือกตนเองมาอย่างไม่ต้องสงสัย เหตุนี้พรรคเพื่อไทยจึงขอให้ กกต.ได้ใช้หน้าที่และอำนาจของตนยกเลิกการสรรหา ส.ว.ในส่วนนี้ แล้วให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงขึ้นมาดำเนินการสรรหา ส.ว.ใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ นางลดาวัลลิ์ ยังกล่าวอีกว่า คสช. ไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการการสรรหา ส.ว.และกระบวนการสรรหา ทั้งที่ควรเป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบ สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาบางส่วนที่ได้มาก็ได้มาจากสื่อ

keyboard_arrow_up