นิสิตปี 4 ม.บูรพา ตั้งโต๊ะรวมรายชื่อถอดถอน กกต. เป้าหมาย 1 ล้านคน – มหาวิทยาลัยยันไม่เกี่ยวสถาบัน

วันที่ 28 มี.ค. 62 ที่กองกิจการนิสิต ม.บูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี กลุ่มนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เชิญชวนทั้งนิสิตนักศึกษา และบุคคลภายนอก ที่ไม่พอใจการทำงานของ กกต. ให้มาร่วมลงรายชื่อ เพื่อถอดถอน กกต. โดยมุ่งหวัง ต้องการ 1 ล้านรายชื่อ โดยมีบุคคลภายนอก และนิสิตนักศึกษาเข้ามาร่วมลงชื่อ

จุดลงรายชื่อ
จุดลงรายชื่อ

นายสหชาติ วงศ์กะวัน นิสิตชั้นปีที่ 4 ม.บูรพา คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ตนรู้สึกไม่พอใจการทำงานของ กกต.ที่อาจไม่โปร่งใส มีหลายอย่างที่ดูเหมือนเป็นการทำงานที่ผิดพลาด

นายสหชาติ วงศ์กะวัน นิสิตชั้นปีที่ 4 ม.บูรพา คณะรัฐศาสตร์

ดังนั้น จึงได้คิดกับเพื่อนว่า อยากจัดสถานที่ให้กับบุคคลภายนอกที่ต้องการอยากจะถอดถอน กกต. แต่ไม่รู้ว่าจะไปร่วมถอดถอนที่ไหน ได้มาถอดถอนที่นี่ และต้องการร่วมกันล่ารายชื่อให้ได้ 1 ล้านรายชื่อ เพื่อให้เห็นว่ามีคนเห็นว่า การทำงานของ กกต.ไม่โปร่งใส

นายเกรียงไกร แสงจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต ม.บูรพา

นายเกรียงไกร แสงจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต ม.บูรพา กล่าวว่า ตนไม่ได้ห้ามนิสิตนักศึกษา ให้มีความคิดแบบประชาธิปไตย แต่เนื่องจากนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ ควรแจ้งคณะอาจารย์ เพราะจะได้รู้และเข้าใจ แต่การที่นิสิตลงรายชื่อถอดถอน ก็เป็นความคิดของนิสิตนักศึกษาเอง ไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบูรพาแต่ประการใด

นายประธาน นันทเวช ผู้ร่วมลงรายชื่อ

นายประธาน นันทเวช กล่าวว่า หลังตนเห็นมีการชักชวนล่ารายชื่อถอดถอน กกต. ตนจึงเดินทางมาเพื่อลงรายชื่อ ถอดถอน กกต.เพราะตนรู้สึกว่า กตต.ได้รับงบประมาณไปถึง 5,800 ล้าน แต่ทำงานได้ไม่ดี ไม่ถูกใจ และมีการทำงานหมกเม็ดแอบแฝงหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องบัตรเสียที่นิวซีแลนด์ ทำให้ตนยอมรับไม่ได้

keyboard_arrow_up