แรงงานไทยเสี่ยงตกงาน ในยุคไทยแลนด์ 4.0

นายกฯได้พูดถึงการปรับตัวภาคแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผู้สื่อข่าวของอมรินทร์ทีวี 34 เอชดี ได้ไปสอบถามกับนักวิชาการ ถึงเรื่องนี้ ว่ากระทบต่อภาคแรงงานไทยอย่างไร จำเป็นต้องเตรียมกำลังคน หากไม่เช่นนั้นแรงงานไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนต้องตกงาน

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานวิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ภายใน 20-25 ปีข้างหน้า ตำแหน่งงานจะหายไปเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตำแหน่งงานเหล่านี้ไม่ใช่แค่แรงงานที่ได้รับค่าจ้างรายวัน แต่รวมถึงแรงงานกลุ่มวิชาชีพที่ทำงานซ้ำๆ เช่น หมอ นักบัญชี นายธนาคาร เป็นต้น ซึ่งอาจถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือ หุ่นยนต์ ขณะที่ผลการวิจัยพบว่ามีแรงงานไทยประมาณ 10 ถึง 12 ล้านคนที่จะได้รับผลกระทบ

ผู้ประกอบการ sme ซึ่งมีอยู่กว่า 2.8 ล้านราย ก็เป็นอีกกลุ่มอาชีพที่น่าเป็นห่วง เพราะการเน้นพัฒนาตลาด แต่ไม่พัฒนาคน จะทำให้ธุรกิจโตแบบไม่ยั่งยืน ดังนั้นการไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทุกอาชีพต้องยกระดับ ซึ่งยังพอมีเวลาในช่วง 3- 4 ปีต่อจากนี้

ขณะที่ผู้บริหารบริษัทตรวจสอบบัญชี และจัดทำบัญชีรายหนึ่ง มองว่า ยุค 4.0 เป็นเรื่องที่ท้าทาย และส่งผลกระทบต่อบริษัท แต่ไม่มากนัก เนื่องจากลักษณะงานของบรัษัทเป็นการบริหาร วิเคราะห์และวางระบบบัญชี ซึ่งยังต้องอาศัยคนในการควบคุมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ก็ยอมรับว่าต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของโลกในอนาคต.

keyboard_arrow_up