ค่าฝุ่นพิษ “แม่ฮ่องสอน” พุ่งต่อเนื่อง คาดบางสายการบินอาจต้องยกเลิกเที่ยวบิน

ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของ จ.แม่ฮ่องสอน ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 สัปดาห์ และไฟป่ายังคงเกิดขึ้นอย่างหนัก อาจจะส่งผลให้สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินอีกครั้งขณะที่รัฐบาลไทยทำหนังสือถึงพม่า วอนช่วยดูแลการเผาป่าในพม่า ที่ส่งผลกระทบไทย

วันนี้ (13 มี.ค.62) กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สถานีตำบลจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วัดค่าได้ 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 204 อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ได้พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องมากว่า 1 สัปดาห์แล้ว

นายสุนทร กันทะมาลา นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ วัดได้ 15.9 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่ต่ำมีผลต่อหมอกควันไฟป่า เนื่องจากความกดอากาศได้กดกลุ่มควันให้ปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอน และส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีค่าเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นสำหรับการบินพบว่า เมื่อเวลา 08.00 น. วัดค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นประมาณ 3,000 เมตร คาดว่าในวันนี้ เครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ อาจจะต้องยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากค่าทัศนวิสัยในการบินของเครื่องบินแบบ ATR-72 ต้องไม่ต่ำกว่า 6,000 เมตร

ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า แต่ละอำเภอได้รับนโยบายจากทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดเวรยามของราษฎรแต่ละหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าไปเผาป่า และมีการซักซ้อมการดับไฟป่าในทุกอำเภอ และทุกหมู่บ้าน แต่ปรากฏว่า ในทุกวันนี้ปัญหาไฟป่าไม่ได้เกิดบริเวณพื้นที่รอบๆ หมู่บ้าน แต่กลับมีการลักลอบจุดไฟเผาป่าบริเวณป่าใกล้แนวชายแดนและป่าที่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคม ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปทำการดับไฟป่าได้ ส่งผลให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นทุกวัน

ปัญหาเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่าได้เป็นเรื่องระหว่างประเทศไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษของไทย ส่งจดหมายถึงอธิบดีกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศพม่า เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันและดับไฟป่า โดยระบุว่า เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า จนระดับมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือของไทย และมีเหตุพึงเชื่อได้ว่ามลพิษทางอากาศนี้ อาจเกี่ยวเนื่องกับปัญหาไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มน้ำโขง จึงเรียนมาเพื่อเรียกร้องให้ประเทศในลุ่มน้ำโขงร่วมมือกันเพื่อป้องกันและดับไฟป่าในอนุภูมิภาค

keyboard_arrow_up