เช็กถนน 66 สายทั่วกรุง ประกาศเก็บเงินค่าจอดรถ มีผลพรุ่งนี้

วันที่ 26 ก.ย. 61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์  โดยมีรายละเอียดระบุว่า “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดที่จอดนายยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น…”

keyboard_arrow_up