AMARIN เตรียมติดปีก ได้ พันธมิตรใหม่ บจก. วัฒนภักดี ร่วมลงทุนเสริมศักยภาพธุรกิจ

​ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)ผู้นำด้านธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจ content นิตยสาร งานแฟร์ สำนักพิมพ์หนังสือเล่ม ทีวีดิจิทัลช่อง อมรินทร์ทีวี เอชดี34 ประกาศเพิ่มทุนให้ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ซึ่งมี คุณฐาปน และคุณปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจมีเดียครบวงจร สานต่อวิสัยทัศน์กลุ่มอมรินทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ จากการที่ลักษณะการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลง และธุรกิจดิจิทัลทีวีมีการแข่งขันสูง ทำให้บริษัทต้องมีการลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงสองปีที่ผ่านมา อมรินทร์ได้ดำเนินกลยุทธ์ Omni-media ด้วยการเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ด้วยแต่ละธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในส่วนธุรกิจทีวีดิจิตอล ช่องอมรินทร์ทีวี HD34 ก็มีการเติบโตในแง่rating อย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจ ติดTop10 ของผู้ประกอบการทั้งหมด

“เมื่อได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจาก คุณฐาปน และคุณปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งทั้งสองท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ จะทำให้องค์กรของเรามีความแข่งแกร่ง และมีศักยภาพในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นยิ่งขึ้น

“ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติรายการเพิ่มทุนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนใหม่จะยังคงสนับสนุนทีมงานเดิมเป็นผู้บริหารและขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป เนื่องจากมีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในธุรกิจอยู่แล้ว และจะช่วยส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการ เพื่อเสริมทัพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

ปัจจุบันอมรินทร์มีทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท แบ่งเป็น 220 ล้านหุ้น โดยในการทำรายการครั้งนี้อมรินทร์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 420 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 200 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ซึ่งมี คุณฐาปน และ คุณปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งจะทำให้อมรินทร์ได้รับเงินเพิ่มทุนใหม่สำหรับต่อยอดทางธุรกิจประมาณ 850 ล้านบาท โดยคุณระรินจะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของอมรินทร์พริ้นติ้ง ในการนี้ อมรินทร์จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวในช่วงต้นปี 2560


 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ ที่มอบสาระ ความรู้ ความรื่นรมย์ ด้วยรูปแบบที่ครบวงจร ปัจจุบันประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้

1. สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ 

มีระบบการผลิตและบริการงานพิมพ์แบบครบวงจร เพื่อรองรับงานจากสายธุรกิจสำนักพิมพ์ กลุ่มนิตยสาร และหนังสือเล่ม และงานรับจ้างพิมพ์ภายนอก (Commercial Printing)

2.   สายงานนิตยสาร

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการผลิตนิตยสารในแนวต่างๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้อ่านซึ่งมีความต้องการแตกต่างกันออกไป ปัจจุบันมีนิตยสารชั้นนำ ออกจำหน่ายจำนวน 11 ฉบับ อาทิ บ้านและสวน แพรว สุดสัปดาห์ และ National Geographic ฉบับภาษาไทย อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการตลาดและงานแฟร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับนิตยสารและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อาทิ Amarin Baby & kids fair, Good Life Fair, บ้านและสวนแฟร์ เป็นต้น

3. สายงานหนังสือเล่ม 

ปัจจุบันมีสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ทั้งหมด 20 สำนักพิมพ์ อาทิ แพรวสำนักพิมพ์, สำนักพิมพ์อรุณ, สำนักพิมพ์อมรินทร์, สำนักพิมพ์บ้านและสวน, สำนักพิมพ์ National Geographic และ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก โดยสำนักพิมพ์ทั้งหมดนี้จัดพิมพ์หนังสือแยกย่อยแบ่งหมวดหมู่ตอบสนองผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ปีละประมาณ 600 ปก ภายใต้ 4 กลุ่มหนังสือหลัก คือ บันเทิงคดีไทย – เทศ (Fiction) สารคดี (Non – Fiction), หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน และกลุ่มบ้านและสวน

4. สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ 

ปัจจุบันมีธุรกิจที่สำคัญได้แก่

  • ฝ่ายอมรินทร์ New Media – พัฒนาระบบเว็บไซต์ และเนื้อหาออนไลน์ให้กับสื่อในเครืออมรินทร์ ในหลากหลายรูปแบบทั้งบทความ ภาพประกอบ อินโฟกราฟิค  วิดีโอออนไลน์ ฯลฯ และรับจ้างผลิตงานให้ลูกค้าภายนอกด้วย
  • ฝ่ายอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์ – รับจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดในรูปแบบอีเว้นต์และงานแฟร์ให้กับนิตยสารและหนังสือในเครือของบริษัท และลูกค้าภายนอกอย่างครบวงจร

5. บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  สำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ใช้คลื่นความถี่) ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูงจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัทฯ เริ่มดำเนินการออกอากาศรายการโทรทัศน์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ใช้ชื่อช่องรายการว่า “อมรินทร์ทีวี เอชดี 34″

ผู้ติดต่อ คุณฉันทชาต ธเนศนิตย์, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) 02-423-9900 ต่อ 6801, 089-696-8342


 

AMARIN is ready to take off with new alliance ‘Vadhanabhakdi Company Limited’ as joint investors enhancing business potential

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited, a leader in printing business, content business, magazines, events organizer, book publishing, Digital TV channel AMARIN TV HD 34 has announced the issuance of capital increase shares for Vadhanabhakdi Company Limited with Thapana and Panote Sirivadhanabhakdi as major shareholders to enhance its potential in developing ‘the great synergy’, a fully integrated media business, effectively building on Amarin’s vision.

Ms. Rarin Utakapan Punjarungroj, Chief Executive Officer of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited said that “Base on the changes in competitive environment of printing business and a highly competitive status of Digital TV business, the Company needs to incessantly invest in product and services development. During the past 2 years, AMARIN has employed ‘Omni-media’ strategy target at linking all businesses together in order to better serve clients’ demand as the company’s businesses are all inter-related and support one-another. Meanwhile, AMARIN TV HD 34 has gained an impressive rating growth to Top 10 channel.”

“With investment support from Mr. Thapana and Mr. Panote Sirivadhanabhakdi, both of whom have extensive experienced in various businesses in Thailand and abroad will further strengthen the Company competitiveness and outstanding business operation.”

“After the extraordinary general meeting of shareholders approves the capital increase, the new investors shall retain the current management team to manage the business given their true understanding and expertise. However, there will also additional experienced individuals to be directors and executives joining the already talented team so as to secure competitive potential, product development, better response to client’s demand and preparation for the Asean Economic Community (“AEC”)”

At present, AMARIN has registered capital of THB 220 million with 220 million shares. With this transaction, AMARIN will increase its registered capital to THB 420 million by issuing 200 million shares for Vadhanabhakdi Company Limited in which Mr. Thapana and Mr. Panote Sirivadhanabhakdi are major shareholders. As a result AMARIN will gain fund in the amount of THB 850 million for further business development. Ms. Rarin will continue to act as Chief Executive Officer of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited. In this regard, AMARIN will call for an extraordinary general meeting of shareholders for the approval of the transaction in early 2017.


 

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited ผู้ติดต่อ Chantachat Dhanesnitaya, Financial Controller 02-423-9900 ext. 6801, 089-696-8342

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited is one of the country’s leading companies that provide fully integrated knowledge and entertainment platform. At present, the Company has key businesses as follows

1. Printing business

Has full printing production and services to serve order from publishing business, magazine business, book publishing as well as external commercial printing orders.

2. Magazine business

Targets to produce various style magazines to serve diverse group of readers. At present, the Company has 11 leading magazine titles including Baan lae Suan, Praew, Sudsapda and National Geographic (Thai Edition). There are also well-known marketing events and Fair that related to the magazine titles such as Amarin Baby & kids fair, Good Life Fair, Baan lae Suan Fair (House and Garden).

3. Book publishing business

At present, there are 20 publishing houses who are a member of AMARIN group including Praew Books, Arun Books, AMARIN Books, Baan lae Suan Books, National Geographic Books and Praew Children Books. Each publishing house published over 600 book titles to serve interest of reader across all gender and ages, as categorized into 4 main group including Fiction, Non-Fiction, kids and youth and, Baan lae Suan (House and Garden).

4. Active AMARIN business

At present, the key businesses are • AMARIN new media – development and management of website system as well as online content for Amarin’s extensive rage of media in various format including feature articles, accompany photographs, infographics and online video products ,also to serve outside clients. • AMARIN creative and event – offer full professional services in organizing marketing communication activities featuring events and fairs for AMARIN’s magazines and books as well as external clients.

5. AMARIN Television Company Limited

AMARIN Television Company Limited was licensed by the Office of the National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) for radio or television (an undertaking base on general frequency) broadcast. The business is known as “Amarin TV HD” was launched on May 23, 2014 on channel 34.

keyboard_arrow_up