เมื่อผู้รับขอเป็น ‘ผู้ให้’ โครงการดี๊ดี ‘สานฝันให้น้อง’ ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค

เมื่อ “ผู้รับ” อยากขอเป็น “ผู้ให้” ผ่านโครงการเพื่อสังคม “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง” มาพร้อมกับ 5 สิ่งดีๆ ที่โครงการฯ ขอตอกย้ำความเป็นผู้ให้ เข้าสู่ปีที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2550

สิ่งดีๆ ที่ 1 – เข้าถึงทุกพื้นที่ กว่า 11 ปีแล้ว ที่โรบินสัน เดินหน้าสานฝันให้น้องในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมแล้วกว่า 125,000 คน ของ 877 โรงเรียน ใน 31 จังหวัดทั่วประเทศ

สิ่งดีๆ ที่ 2 – สานความฝันจริงๆ จากน้องผู้ขาดแคลน : โดยโรบินสันได้เปิดโอกาสให้น้องๆ เขียนบอกเล่าความฝันในรูปแบบโครงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และชุมชน เพื่อร่วมส่งเข้ามารับการคัดเลือกที่จะทำความฝันของน้องๆ ให้เป็นจริงต่อไป

สิ่งดีๆ ที่ 3 – น้องๆ ได้ประโยชน์โดยตรง : โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง มุ่งมอบโครงการที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่น้องๆ อาทิ โครงการเตาเผาขยะลดมลพิษ โครงการเกษตรพอเพียง โครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

สิ่งดีๆ ที่ 4 – ลูกค้าโรบินสันสามารถมีส่วนร่วมสานฝันให้น้อง : โดยทุกการซื้อ Robinson Gift Card โรบินสันจะบริจาค 1% เพื่อสมทบเข้าโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง ตลอดปี 2561 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 46 สาขาทั่วประเทศ

สิ่งดีๆ ที่ 5 – โครงการนี้จะอยู่คู่สังคมและชุมชนตลอดไป : เพื่อสานฝัน สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย

และนี่คือ 5สิ่งดีๆ ที่โครงการโรบินสันสานฝันให้น้องทำเพื่อสังคม ที่จะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง.

keyboard_arrow_up