หมายเลข31

นายวิทยา  จังกอบพัฒนา

ลงสมัครในนามผู้สมัครอิสระ

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

  • อดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
  • อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
  • อดีตข้าราชการกรมที่ดิน

ผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.”

ดูทั้งหมดview all

News Update