ลูกข้าใครอย่าแตะ! รู้จัก "Overprotective Parents" หวง-ห่วง ดุจไข่ในหินกลับกลายเป็นทำร้ายลูก

25 มิ.ย. 67

Overprotective Parents คืออะไร เช็กสัญญาณเตือน คุณกำลังทำร้ายลูกด้วยการ "ปกป้องมากเกินไป" อยู่หรือเปล่า ? ผลเสียที่อาจเกิดขึ้น

Overprotective Parent คืออะไร

คือการที่ พ่อแม่ แสดงพฤติกรรมปกป้องลูกมากเกินไป ด้วยความ ห่วง หวง กลัวว่าลูกจะได้รับอันตราย ไม่เพียงแต่ทางร่างกายเท่านั้น พ่อแม่ที่มีพฤติกรรม Overprotective Parent ยังเข้าไปมีส่วนทางด้านความคิด การตัดสินของลูก บ้างอ้างลูกยังเด็ก อาจคิด ตัดสินใจไม่รอบคอบ เลยถือวิสาสะตัดสินใจแทนเสียเลย เช่นนี้ อาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการของลูก หากกระทำต่อเนื่อง เด็กจะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง

เช็กสัญญาณ คุณกำลังทำร้ายลูกด้วยการ Overprotective Parents อยู่หรือเปล่า ?

1. สังเกต หากลูกไม่ร่าเริงยิ้มแย้ม นั่นเพราะเขาอาจกำลังรู้สึกว่า บ้านไม่ใช่เซฟโซน

2. แสดงออกไม่ดีเมื่อได้ยินคำสั่งของคุณ การแสดงออกอย่างก้าวร้าวคือสัญญาณเตือนที่คุณต้องหันมามองตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก

3. ลูกมักโกหกหรือปิดบังบางเรื่องกับคุณบ่อยครั้ง นั่นเพราะเขากำลังรู้สึกว่า กำลังถูกพ่อแม่ควบคุมพฤติกรรม

4. มีพฤติกรรมต่อต้าน นั่นเพราะเขากำลังรู้สึกเก็บกดจนแสดงอาการต่อต้านออกมา

Overprotective Parent ก่อเกิดผลเสียแง่ใดบ้าง

• ด้านพัฒนาการทางอารมณ์
เด็กอาจมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ โกรธง่ายและควบคุมตัวเองไม่อยู่

• ด้านพัฒนาการทางสังคม

เด็กอาจมีปัญหาในการเข้าสังคม ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไม่ได้ เมื่ออายุยังน้อยอาจเรียกว่า "ดื้อ" แต่หากเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่ยังมีพฤติกรรมนี้อยู่อาจถูกมองว่าเป็น "ไม่มีวุฒิภาวะ"

• ด้านพัฒนาการทางการศึกษา
ลูกอาจมีปัญหาในการเรียน ขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ ขาดความรับผิดชอบ ในที่สุดย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียน

• ด้านพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
การเรียกลูกแบบ Overprotective Parents จะปลูกฝังให้เด็กรู้สึกว่าตนเองคือ ศูนย์กลางจักรวาล บกพร่องต่อการตัดสินใจเรื่องผิดถูก เป็นต้น

หากเล็งเห็นถึงผลเสียที่อาจตามมาจากการเลี้ยงลูกแบบ Overprotective Parents แล้ว พ่อแม่ก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมา รักลูกอย่างพอดี ขณะเดียวกันก็ควรปล่อยให้ลูกได้เติบโต เรียนรู้ เผชิญกับปัญหาต่างๆ คิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง เพื่อให้ลูกสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

ลูกข้าใครอย่าแตะ! รู้จัก

advertisement

สุขภาพและความงาม คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด