24 ก.พ. 67 ฤกษ์ดีวันสำคัญ วันมาฆบูชา วันธงชัย วันพระจีน มาพร้อมกันในวันเดียว

22 ก.พ. 67

เร่เข้ามา เร่เข้ามา ฤกษ์งามยามดี วันมงคลสำคัญแบบนี้ ที่มัดรวมมาทั้ง 3 ความสำคัญ ได้แก่ วันมาฆบูชา (วันพระใหญ่) วันพระจีน (วันไหว้เทศกาลชาวนา) และ วันธงชัย ซึ่งทั้งหมดนี้ตรงกับวันที่ 24 ก.พ. 67 ถึงแม้ว่าชาวพุทธศาสนิกชนจะเดินทางไปไหว้พระ-เวียนเทียนอยู่แล้ว แต่ด้วยความสำคัญทั้งหลายเหล่านี้ Amarin Horoscope มีหลายสิ่งที่ควรทำมาแนะนำค่ะ ว่าแล้วก็ไปดูกันเลย

24 ก.พ. 67 ฤกษ์ดีตรงกับ วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 67 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ จะตื่นไปทำบุญใส่บาตรช่วงเช้า และเวียนเทียนช่วงหัวค่ำ

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา
บทสวด : "อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ"

บทสวด : "สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ"

บทสวด : "สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ"

screenshot2024-02-22105801

 

24 ก.พ. 67 ฤกษ์ดีตรงกับ วันพระจีน
วันพระจีน หรือ วันจับโหงว (日五十) ของเดือนกุมภาพันธ์ตรงกับ วันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 67 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ตาม "ปฏิทินจีน" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเรียกว่า "ปฏิทินจันทรคติ" เป็นหนึ่งในวันไหว้พระของชาวจีน หรือชาวไทยเชื้อสายจีน โดยจะมีการการไหว้เจ้าที่โถ่วตี่กง เป็นกิจวัตรสำคัญที่ชาวจีนโบราณเชื่อว่าหากทำให้ถูกหลัก จะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง มีเงินมีทอง

บทสวดวันพระจีน
บทสวด : "ตี่จูเอี๊ยะ แปะกง ป๋อฮ้อ เซ็งลวี่ ฮวดใช้, ตั่วถั่ง จี้หลาย เซาะนั้ง ซุกยิม เผ่งอัง จู่ซือ ฮะเซี้ยะ"

หลังจากเตรียมของไหว้ ให้เริ่มจุดธูปและตั้งจิตถึงเจ้าที่โถ่วตี่กง พร้อมคำบูชาสวดแบบสั้น หลังจากสวดจบให้ตั้งจิตอธิษฐาน ให้ท่านมารับเครื่องบรรณาการและขอพร กล่าวคำขอให้ท่านคุ้มครอง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่มีความราบรื่น การงานก้าวหน้า คิดการใดขอให้ทำสำเร็จด้วยดี จากนั้นปักธูป รินน้ำชาหรือเหล้า เป็นอันเสร็จพิธี

 

24 ก.พ. 67 ฤกษ์ดีตรงกับ วันง่วงเซียวโจ่ย
วันง่วงเซียวโจ่ย หรือวันไหว้เทศกาลชาวนา ถือเป็นวันสำคัญหลังตรุษจีน เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งแรกในรอบปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 ก.พ. 67 จะมีการไหว้ที่คล้ายกับช่วงตรุษจีน แต่ไม่มีการไหว้รับไฉ่ซิงเอี๊ย เมื่อเสร็จสิ้นการไหว้ง่วงเซียวโจ่ยแล้ว ก็ถือว่าสิ้นสุดเฉลิมฉลองตรุษจีน และจะเริ่มต้นการแก้ชงต่อไป โดยเชื่อกันว่าหลังจากตรุษจีน 15 วัน ยังเป็นช่วงเฉลิมฉลองมงคล จึงยังไม่มีเคราะห์ร้ายเกิดแต่อย่างใด

วันง่วงเซียวโจ่ยชาวจีนจะไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทานขนมบัวลอย ขนมผักกาด พร้อมกับประดับโคมไฟกันอย่างสวยงาม จนมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เทศกาลโคมไฟ และยังเรียกว่า วันไหว้เทศกาลชาวนา ด้วยเพราะตรงกับวันที่ชาวนาจะเริ่มทำนานั่นเอง

 

24 ก.พ. 67 ฤกษ์ดีตรงกับ วันธงชัย
วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 67 เป็นอีกหนึ่งวันมงคลที่หลายคนมองหา ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ หรือเปิดกิจการร้านใหม่ เชื่อว่าเป็น วันแห่งชัยชนะ วันที่ดีที่สุด สำหรับการเริ่มต้นทำในสิ่งที่เป็นมงคล ในอดีตใช้เป็นวันยกพลเคลื่อนกองทัพทำสงคราม แต่ในปัจจุบันวันธงชัยเป็นวันที่นิยมขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มงานใหม่ เปิดร้านใหม่ หรือทำการมงคลด้านต่าง ๆ

บทสวดไหว้แม่ย่านางรถ ออกรถใหม่ วันธงชัย
บทสวด : "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ), สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ, ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ, ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ"

หลังสวดจบให้กล่าวคำกล่าว "ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ"

บทสวดลาแม่ย่านางรถ ออกรถใหม่ วันธงชัย
บทสวด : "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ), พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา,ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้ เพื่อให้เป็นทานต่อไป และเพื่อเป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษใด เลย, นะ เสสัง มังคะลา ยาจามะ"

advertisement

Powered by amarintv

ดูดวง คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด