ยอดขายรถ พ.ค. 66 รถยนต์เพื่อการพาณิชย์น่าห่วง ยอดขายชะลอตัวต่อเนื่อง

23 มิ.ย. 66

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 65,088 คัน เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งกวาดยอดขาย 25,985 คัน เติบโตถึง 29.4% ในขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวต่อเนื่องด้วยตัวเลขการขาย 39,103 คัน ลดลง 12.4% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ชะลอตัวเช่นกันที่ 27,323 คัน ลดลง 19.2%

ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2566 มียอดขายทั้งหมด 65,088 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนรถยนต์นั่งถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ผลักดันการเจริญเติบโตของตลาดรถยนต์เดือนนี้ที่ 29.4% ด้วยยอดขาย 25,985 คัน ในขณะที่รถเพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวต่อเนื่องที่ 12.4% ด้วยยอดขาย 39,103 คัน ในขณะที่ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน ชะลอตัวเช่นกันที่ 19.2% และยอดขาย 27,323 คัน ในขณะที่ตลาดรถยนต์ ECO Car มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

modellista(11)

สำหรับในเดือนมิถุนายน ตลาดยานยนต์ยังมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง จากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ยังดำเนินต่อไป รวมทั้งความมั่นใจของผู้บริโภคที่ยังไม่ดีขึ้น ตลอดจนความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่มีความกังวลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค อันส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการผ่อนชำระของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวทางเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ

สรุปยอดขายรถเดือนพฤษภาคม 2566

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 65,088 คัน เพิ่มขึ้น 0.5%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 21,296 คัน ลดลง 4.0% ส่วนแบ่งตลาด 32.7%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,281 คัน ลดลง 15.6% ส่วนแบ่งตลาด 20.4%
 • อันดับที่ 3 ฮอนด้า 6,697 คัน เพิ่มขึ้น 33.0 % ส่วนแบ่งตลาด 10.3%


ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,985 คัน เพิ่มขึ้น 29.4%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 8,266 คัน เพิ่มขึ้น 43.2% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
 • อันดับที่ 2 ฮอนด้า 4,415 คัน เพิ่มขึ้น 38.4% ส่วนแบ่งตลาด 17.0%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 1,506 คัน ลดลง 27.5 % ส่วนแบ่งตลาด 5.8%


ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,103 คัน ลดลง 12.4%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 13,281 คัน ลดลง 15.6.% ส่วนแบ่งตลาด 34.0%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 13,030 คัน ลดลง 20.6% ส่วนแบ่งตลาด 33.3%
 • อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,993 คัน เพิ่มขึ้น 32.1% ส่วนแบ่งตลาด 7.7%


ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 27,323 คัน ลดลง 19.2%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,131 คัน ลดลง 14.5% ส่วนแบ่งตลาด 44.4%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 10,205 คัน ลดลง 26.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.3%
 • อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,993 คัน เพิ่มขึ้น 32.1% ส่วนแบ่งตลาด 11.0%
 • *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,896 คัน อีซูซุ 2,076 คัน – โตโยต้า 1,568 คัน -ฟอร์ด 707 คัน – มิตซูบิชิ 460 คัน – นิสสัน 85 คัน


ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 22,427 คัน ลดลง 23.3%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 10,055 คัน ลดลง 22.0% ส่วนแบ่งตลาด 44.8%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 8,637 คัน ลดลง 27.2% ส่วนแบ่งตลาด 38.5%
 • อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,286 คัน เพิ่มขึ้น 24.8 % ส่วนแบ่งตลาด 10.2%


istock-1325330081
ยอดขายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 341,691 คัน ลดลง 4.9%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 115,982 คัน ลดลง 4.2% ส่วนแบ่งตลาด 33.9%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 73,776 คัน ลดลง 17.8% ส่วนแบ่งตลาด 21.6%
 • อันดับที่ 3 ฮอนด้า 39,067 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

advertisement

Powered by CarsBoy

ยานยนต์ คุณอาจสนใจ

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด