Toyota ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด และยานยนต์ไฟฟ้า

7 เม.ย. 66

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า จัดการอบรมหลักสูตร: เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด และยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 27-30 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา แก่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้โครงการ T-TEP ทั้ง 19 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ วิทยาลัยประเภทช่างเทคนิคยานยนต์ทั่วไป 9 แห่ง วิทยาลัยประเภทช่างซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์ 10 แห่ง รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 37 คน

1680230108877

โครงการ TOYOTA TECHNICAL EDUCATION PROGRAM หรือ T-TEP เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับ การเรียน การสอน ให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

1680232191623

1680571558959

1680571558830

1

1680230035479

1680232099930

advertisement

Powered by CarsBoy

ยานยนต์ คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด