ต้องคํ้ายันต้นไม้ไว้นานแค่ไหนจึงจะเอาออกได้?

4 ม.ค. 65

บ้านและสวนจะมาแนะนําระยะเวลาสําหรับคํ้ายันต้นไม้กัน สําหรับต้นไม้ที่ได้ชุดล้อมและนํามาไว้ในสวน โดยทั่วไปควรคํ้ายันไว้ประมาณ 2-3 ปี รอจนกว่าต้นจะตั้งตัวได้ ยกเว้นต้นที่มีขนาดใหญ่มากๆ อาจใช้เวลานานกว่านั้น ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กคํ้ายันไว้ 1 ปีก็เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วยว่ารากมี การเจริญเติบโตและยึดเกาะกับดินได้ดีแค่ไหน

และควรเปลี่ยนไม้คํ้ายันทุกปีก่อนเข้าหน้าฝน เพราะไม้อาจผุพังจนไม่สามารถคํ้ายันได้ ทั้งยังช่วยในเรื่องขยายขนาดของไม้คํ้ายันให้พอดีกับต้นที่เจริญเติบโตขึ้น แต่สมัยนี้จะเห็นว่ามีการใช้สะลิงยึดแทนไม้คํ้า วิธีนี้นอกจากจะดูสวยงามแล้ว ยังช่วยให้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนไม้ทุกปี แต่ก็ควรมีการเผื่อความยาวของสายสลิงเมื่อต้นไม้โตขึ้นด้วย

Powered by บ้านและสวน

วิดีโอแนะนำ

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ

ยาดมโป้ยเซียน